Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6112
18 november 1954

Strijd met het zwaard van de mond

Ik wil u de vrede brengen en toch ook weer het zwaard. Maar u zult niet zodanig mogen strijden dat u uw medemens schade berokkent, dat hij lichamelijk of geestelijk moet lijden, integendeel moet uw strijd er alleen toe dienen dat de medemens vrede vindt in zichzelf. Uw strijd moet de leugen en de dwaling gelden, de duisternis, die u wel zult kunnen verjagen, wanneer u zult strijden met het zwaard van de mond, wanneer u spreekt in, mijn naam. Bent u serieus van plan, wilt u echt strijder voor Mij en mijn rijk zijn, dan zult u spreken, gedreven door mijn geest, dan zult u niet hoeven na te denken over wat u zult spreken, maar "Ik zal het u in de mond leggen". En u zult strijden met het zwaard van de mond, omdat Ik zelf het zwaard hanteer. Maar een strijd met het wapen in de hand zij verre van u. Want zo iemand zondigt tegen de naastenliefde en zonder liefde zult u nooit vrede kunnen schenken, alleen het hart van de mens in geweldige beroering brengen en haat en liefdeloosheid zullen trachten vergelding te vinden.

Geloof Mij dat u zich op een harde strijd zal moeten voorbereiden, want men zal u aanvechten, doordat men dat wat u gelooft, als nietszeggend en ongeloofwaardig voorstelt en u dus ook zal uitdagen u te verdedigen. En dan zult u alleen op Mij moeten vertrouwen dat Ik u de juiste aanwijzingen geef. En staat u nu aan mijn kant, dan komt er voor u van mijn kant ook het inzicht, dan zult u spreken in mijn geest, omdat u Mij en mijn naam verdedigt en dan bent u ware strijders voor Mij, die in zichzelf de vrede hebben en deze ook aan hun medemensen kunnen brengen. Want Ik alleen kan de vrede laten neerdalen in de harten van de mensen, maar aan die vrede gaat een strijd vooraf, en voor deze strijd maak Ik u geschikt, als u maar toetreedt tot het leger van mijn strijders en Mij erkent als uw Legeraanvoerder. De strijd die u voor Mij en mijn naam zult strijden is en blijft steeds een heilige strijd tot welke Ik u oproep, terwijl daarentegen een gevecht met de wapens in de hand niet mijn wil is, zolang hij slechts gevoerd wordt uit zucht naar macht en eigenliefde, zolang hem elk edel motief moet worden ontzegd. Strijd met het zwaard van de mond, zodra mijn tegenstander u aanvalt, voer de strijd tegen de duisternis, tegen de onwaarheid, dan strijd u voor een rechtvaardige zaak en mijn ondersteuning is u verzekerd.

Amen