Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6089
25 oktober 1954

Strijden met het zwaard van de mond

"Wat u in dat uur ingegeven wordt, spreek dat uit!" Deze woorden sprak Ik op aarde met het oog op de ellende die over u zal komen voor het einde. Daar u zich zult moeten verantwoorden voor aardse machten, daar u zich voor uw denken en handelen verantwoorden moet, en er van u gevorderd wordt Mij te verloochenen. Dan vrees niet en wees niet bezorgd over wat u spreken moet, maar spreek zonder schroom, zoals het u gegeven wordt te spreken.

Want door tussenkomst van mijn geest zal Ik u woorden in de mond leggen, juist bestemd voor hen die u tot spreken aanmanen. Allen die Mij trouw willen blijven sta Ik terzijde en geef hun kracht om te weerstaan. Iedere vrees zal verdwijnen en u zult Mij gewaarworden, en u zult vol vertrouwen zijn dat Ik u niet verlaat in deze nood. En u zult degenen die u bedreigen niet vrezen omdat u weet dat Eén sterker is dan zij, en dat deze Ene aan uw zijde staat en u waarlijk geen onrecht laat overkomen.

Maar u zult moeten strijden met het zwaard van de mond. U zult alle tegenwerpingen moeten weerleggen en ook kunnen, omdat u het niet meer is die spreekt, maar Ik zelf spreek door u. En mijn woorden zullen waarlijk hun uitwerking niet missen. Want het gaat erom ook hen nog tot nadenken te brengen, want ook onder hen zijn nog zwakke besluiteloze mensen die op een kruispunt komen en niet weten waarheen zij zich moeten wenden. En dezen moet de weg gewezen worden. Gaan zij die weg dan zijn ze zalig te prijzen. Zien zij deze echter over het hoofd, dan zullen zij moeilijk nogmaals de genade krijgen dat een leider hen aanspreekt en ze op de goede weg probeert te brengen.

Want in deze tijd kan niet anders dan met het zwaard van de mond gestreden worden, en hoe overtuigender mijn vertegenwoordigers op aarde spreken, des te meer winnen zij er nog van die hen vijandig gezind zijn. En het is ook volgens mijn wil dat u zich dan innig met Mij verbindt, opdat Ik zelf nu door u spreken kan tot hen die Ik nog voor me winnen wil.

Ik weet dat de tijd komt waarin het hard tegen hard zal gaan, waarin u bovenmate verdrukt wordt en uzelf verantwoorden moet. Maar dan denk aan mijn woorden dat u zich niet angstig afvragen mag wat u moet spreken. Laat u gelovig over aan Mij en mijn werken, en uw spreken zal wijs zijn, zodat geen van uw tegenstanders iets daarop kan antwoorden. U, die Mij wilt dienen, u heeft geen vijand te vrezen. Want u strijdt voor Mij en aan mijn zijde, en Ik leid u waarlijk ook tot de overwinning.

Amen