Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6079
15 oktober 1954

Gods vermanende stem - Nieuw tijdperk

Laat de stem van God niet ongehoord aan uw oren wegsterven, want er breekt een nieuwe tijd aan - een nieuw tijdperk dat u wel zult kunnen meemaken, wanneer u acht slaat op datgene wat God zelf u zegt, wanneer u aan Zijn stem gehoor geeft en u juist vormt zoals het nieuwe tijdperk het vraagt. Want hierin zullen alleen de mensen op aarde vertoeven die in de nauwste verbinding staan met God, die dan ook midden onder de zijnen zal vertoeven op aarde.

En deze omgang met God vraagt ook een gesteldheid van de mens die zo'n nauwe band toelaat. Maar deze zult u, mensen nog kunnen bereiken in deze laatste tijd want daarom spreekt God zelf u aan, dat u uit Zijn woorden de noodzakelijkheid inziet en ook de kracht put uzelf om te vormen, tot wezens van liefde, zonder welke een leven op de nieuwe aarde ondenkbaar is. Wat u niet uit eigen beweging doet, moet u doen wanneer God het u op het hart bindt, zo nadrukkelijk en begrijpelijk dat u daar onder de indruk van zult kunnen zijn, wanneer u maar op Zijn stem let, wanneer u Zijn woorden ter harte neemt en ze opvolgt.

In het lawaai van de wereld de stem van God te horen stelt uw wil voorop, dan zal ze in u klinken, rechtstreeks of u zult tevredengesteld luisteren wanneer God door Zijn boodschappers tot u spreekt - u zult de stem van de Vader herkennen, die bezorgd is om u en u helpen wil de weg uit een toestand van dood zijn te vinden - die het leven voor u toegankelijk zou willen maken.

Maar u zult zelf de weg moeten gaan die ten leven voert. En op deze weg wijst God u door Zijn woord. Hij zelf onderricht u en Zijn onderrichtingen zijn waarlijk duidelijk en ondubbelzinnig en ze kunnen in u een helder licht ontsteken, wanneer u er maar acht op slaat en ze niet aan uw oren laat wegsterven. Of u het geloven wilt of niet - de aarde gaat een nieuw tijdperk van ontwikkeling binnen en ook hierin zal ze door mensen zijn bewoond, maar die in een andere staat moeten zijn dan u het thans op aarde bent. Maar er is voor u nog een verandering mogelijk, u zult zelf de graad kunnen bereiken die een verblijf op de nieuwe aarde toelaat, maar steeds alleen met Gods hulp.

Daarom klinkt Zijn stem steeds weer voor u en spoort u aan deze verandering van uw wezen na te streven en een zo'n innige verbinding met Hem aan te gaan, dat u geschikt zult worden op deze nieuwe aarde te worden geplaatst, wanneer het uur heeft geslagen. Want het staat vlak voor de deur - spoedig is de termijn afgelopen die God u, mensen heeft gesteld op deze aarde en spoedig zal zich de omvorming van de aarde voltrekken die een nieuw tijdperk van ontwikkeling inleidt.

En met alles wat ongeschikt is voor de nieuwe aarde zal het afgelopen zijn en passend bij zijn geestelijke rijpheid weer gekluisterd worden in nieuwe vormen. Luister naar Gods stem, die u aanmaant en waarschuwt, opdat u tot diegenen hoort die door Zijn wil worden gered, die Hij op het einde plaatst in het paradijs van de nieuwe aarde.

Amen