Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6067
30 september 1954

Komende tijd van ellende

U gaat een grote tijd van ellende tegemoet, en een sterk geloof is vereist om deze droefenis meester te kunnen worden. Want met uw lichamelijke kracht zult u ze niet kunnen afweren, wel met geestelijke kracht. Het zal echter een nood zijn die ter wille van uw geloof u zal treffen, omdat de laatste tijd is gekomen waarin van u allen de beslissing wordt geëist.

De aardse nood van tevoren die weliswaar ook onafwendbaar is (omdat zij de laatste periode inleidt op deze aarde) zal wel alle mensen treffen, en een wekroep zijn voor allen. Maar deze nood is door een natuurramp veroorzaakt en wordt daarom ook meer berustend gedragen. Maar de grote nood die ter wille van het geloof de mensen wordt aangedaan, heeft geestelijke oorzaken en geestelijke uitwerkingen. Want nu eisen zowel de mensen als ook Gods tegenstander een beslissing; en dus ook God zelf. En van deze beslissing hangt het leven af in de eeuwigheid.

Er wordt van de mensen gevraagd het geloof in God te verloochenen, en zij worden dus gedwongen tot een beslissing door de soevereine macht. En dan is een buitengewoon sterk geloof nodig deze eis te trotseren, en God voor de wereld openlijk te belijden.

Wie echter daartoe de wil heeft, die zal ook de kracht hebben te weerstaan. Want deze stroomt van God diegene toe die Hem zonder vrees belijdt. Grote nood zal ontstaan doordat de God getrouwen bovenmate verdrukt worden door hun tegenstanders en aards zeer benadeeld en gekleineerd worden, zodat die weinige een mikpunt zijn om op goddeloze wijze tegen te razen.

Een sterk geloof weert iedere aanval af, een zwak geloof wordt wankelmoedig en heeft hulp nodig. Maar die zal het ook verkrijgen als de wil naar God verlangt. En deze tijd moet komen omdat de dag van het einde steeds nader komt, en de scheiding der geesten moet voor die tijd plaatsvinden. Veel mensen zullen nog opgeroepen worden uit dit leven, die ontwijfelbaar zouden afzinken in tijden van zulke ellende. Daarom laat God alleen de sterken in het leven, die krachtens hun geloof weerstand kunnen bieden.

Hij weet echter ook wie onweerstaanbaar naar de diepte streeft, en waarbij elke verandering van wil onmogelijk is. En ook die laat Hij in leven opdat zich vervullen zal wat verkondigd is, dat de bokken (de ongelovigen) van de schapen (de gelovigen) worden gescheiden opdat de grote reiniging plaatsvindt op deze aarde, waarop dan weer een tijd van vrede en gerechtigheid zal volgen.

Amen