Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6054
16 september 1954

Het lot in het hiernamaals beantwoordt aan de instelling en het streven op aarde

Zoals uw instelling en streven op deze aarde is, zo zal ook uw lot na uw lichamelijke dood in het rijk hierna zijn. Zoekt u het licht en de waarheid op deze aarde, dan zal ook ginds het licht u verwachten. Gaf u echter de voorkeur aan de duisternis omdat het aardse stof u de ogen verblindde, dan is uw verblijf daarginds ook in een donkere omgeving, in een sfeer waarin u zich ongelukkig voelt omdat het licht u ontbreekt. Maar u geschiedt naar uw wil.

Hier op aarde wordt u voortdurend in contact gebracht met het licht en wordt u de weg tot het eeuwige leven helder en klaar beschenen, zodat u die slechts behoeft in te slaan om na uw lichamelijke dood in het rijk van het licht aan te komen. Wanneer u echter het licht ontvlucht, wanneer u donkere wegen gaat, kunt u ook alleen maar in donkere gebieden terecht komen.

Dat u mensen zich toch zo weinig bezig houdt met wat na uw dood met u geschiedt. U gooit deze gedachten, wanneer zij in u opkomen, van u af en richt uw ogen steeds weer op de wereld en op de materie ervan. Daar zij echter vergankelijk is kunt u er niets van meenemen in het rijk hierna. En als stoffelijke goederen uw enige rijkdom zijn op aarde, komt u in het rijk hierna arm en naakt aan.

Waarom verzamelt u op de aarde geen bezittingen die blijven bestaan, die u begeleiden op de weg in het rijk hierna? Waarom bent u alleen maar begerig naar de vergankelijke goederen van deze wereld? Steeds weer wordt u het resultaat van uw levenswandel onder ogen gebracht, u wordt opmerkzaam gemaakt op uw toestand na uw sterven op deze aarde. U schenkt heel weinig aandacht aan waarschuwingen en vermaningen, u leeft zonder last van uw geweten van de ene dag in de andere en toch kunt u morgen reeds opgeroepen worden om uw laatste gang te moeten gaan. En dan ontvangt u wat u hebt nagestreefd op aarde, licht of duisternis.

Er kan u niets anders gegeven worden dan wat u zich door uw aardse levenswandel verworven heeft. Maar zolang u op aarde leeft, denk aan de tijd na uw dood, denk aan uw ziel die onvergankelijk is en ook aan het lot in het hiernamaals dat u haar op aarde bereidt. Streef op aarde naar het licht en bezorg uw ziel de gelukzaligheid in het geestelijke rijk.

Amen