Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6053
15 september 1954

De weg van de navolging van Jezus

De weg die u gaat, moet de weg zijn van het navolgen van Jezus. U moet Hem tot voorbeeld nemen, u moet leven op aarde zoals Hij het u heeft voorgeleefd, u moet een leven in liefde leiden en ook het leed dat u wordt opgelegd berustend op u nemen opdat uw ziel rijp wordt. De mens Jezus is u de weg voorgegaan, om welke reden u Hem nu zult kunnen volgen en u dan ook zeker uw doel zult bereiken: terug te keren naar de Vader van wie u eens bent uitgegaan.

En Jezus heeft u deze weg laten zien doordat Hij u de geboden van de liefde tot God en de naaste gaf, door het naleven waarvan u de weg gaat waarover u Jezus navolgt. Maar daar is uw wil voor nodig en een overwinnen van uzelf, een achterstellen van de eigen wensen en begeerten om de naaste te helpen als hij hulp nodig heeft. De liefde moet in u worden ontstoken, daar anders het doel niet kan worden bereikt: de vereniging met God, die zelf de Liefde is en daarom ook alleen door de liefde kan worden verkregen.

De mens Jezus was vervuld van de liefde voor Zijn medemensen en daarom kon Hij zich ook met God verenigen, Hij kon de eeuwige Godheid in zich opnemen, die zich alleen maar kan verenigen met een mens die zich tot liefde heeft gevormd. En dit alleen is zin en doel van de mens in het aardse leven, dat hij zijn hele wezen verandert tot liefde, dat hij de eigenliefde opgeeft, dat hij maar steeds zou willen geven en gelukkig maken en dus zichzelf vergoddelijkt, omdat de liefde goddelijk is en de mens die zich tot liefde vormt een goddelijk wezen wordt.

Hoe minder de mens aan zichzelf denkt en hoe meer hij in liefde uitdeelt aan zijn medemensen, des te dichter is hij bij zijn doel en des te dichterbij hem is ook God zelf, dan gaat hij de juiste weg naar Hem en God zelf komt hem tegemoet. Hij zal dan echter ook leed dragen zonder morren, hij zal zichzelf voelen als een kruisdrager en het kruis gaarne op zijn schouders nemen, want hij neemt dan Jezus tot voorbeeld, hij volgt Hem na, hij gaat de weg die Jezus hem is voorgegaan, die allen moeten gaan om de eeuwige gelukzaligheid te bereiken.

Amen