Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6052
14 september 1954

Het laatste gericht - Daad van liefde en rechtvaardigheid

Het is niet mijn rechtvaardigheid alleen, die een vereffening eist en daarom het laatste gericht over de mensen uitspreekt het is nog veel meer mijn liefde, die het onstuitbare afglijden van de mensen in de diepte voorziet en dit wil stoppen. Want ofschoon de aarde in haar oude vorm zal blijven bestaan, wanneer Ik het gericht ook zou uitstellen, zou dit alleen tot schade zijn voor de ziel van de mensen, die daarmee geen weldaad ontvangen, maar alleen maar dieper in de duisternis terecht zouden komen, die dan voor hen eeuwige tijden ondoordringbaar zou zijn.

Dus is ook het laatste gericht op aarde alleen maar een werk van liefde van mijn kant - het is een daad die Ik als enige redding voor de mensen zie, wanneer Ik hen niet geheel aan hun noodlot, dat wil zeggen: aan mijn tegenstander wil overlaten. Het is in de waarste zin van het woord een reddingswerk dat u eens wel begrijpen kunt, waarvoor u echter nu op uw geestelijk laag niveau nog geen begrip hebt. Mijn liefde is waarlijk meer bepalend voor het laatste gericht en de ontbinding van de scheppingen van deze aarde dan mijn rechtvaardigheid - die weliswaar ook naar voren treden zal om de ordening te herstellen, die nu volledig geminacht wordt, wat ook tot de grootste chaos moet leiden.

Iedereen afzonderlijk kan wel bij zichzelf de ordening herstellen, hij kan zich van zijn opgave en zijn bestemming bewust worden en zich inspannen daarmee in overeenstemming te leven - maar de hele mensheid is tot geen ommekeer meer in staat. Maar gelukkig hij die nog op tijd omkeert, hij zal daardoor, door het laatste gericht niet zo erg getroffen worden dat hij het heeft te vrezen. Voor hem zal dan het gericht ook alleen een bewijs van de liefde zijn van mijn kant, omdat hij in een ander leven wordt geplaatst, hetzij op de nieuwe aarde of in het geestelijke rijk - in ieder geval in een leven dat hem gelukkig zal maken.

En om dit bij enige mensen nog te bereiken, maak Ik steeds weer bekend wat de aarde en haar bewoners hebben te verwachten. En gelukkig hij die deze aanwijzing ernstig neemt en zijn leven omschakelt, gelukkig hij die zijn best doet in de goddelijke ordening te leven. Hij zal ook mijn laatste reddingsdaad begrijpen en deze als een daad van liefde inzien, omdat hij door zijn ten goede veranderde leven nu ook begrip krijgt voor alle gebeurtenissen die door mijn wil en mijn macht zullen plaatsvinden.

De uitwerking van een geheel goddeloze levenswandel ken Ik maar alleen en daarom moet Ik ingrijpen, omdat mijn liefde redding wil brengen aan allen, of hun de mogelijkheid verschaffen vrij te komen uit de macht van satan - wat echter alleen maar gebeuren kan, doordat Ik hemzelf kluister, doordat Ik aan zijn machinaties een einde maak.

Dat n.a.v. het laatste gericht op aarde ontelbare mensen om het leven komen, mag u, mensen wel als een wreedheid voorkomen. Het is echter slechts een gewelddadig afbreken van dat wat onherroepelijk naar de eeuwige dood voert - zodat de zielen minstens de mogelijkheid overblijft, eens weer ten leven op te staan terwijl het daarentegen het doel van satan is, u voor eeuwig in zijn bezit te krijgen. Uiteindelijk is dus mijn liefde de aanleiding voor het einde van deze aarde en de ondergang van alles wat erop geschapen is. Mijn gerechtigheid plaatst dan het geestelijke over in die uiterlijke vorm die beantwoordt aan zijn huidige gedrag op aarde. Ik maak dus alles weer in orde - volgens mijn eeuwige ordening en Ik geef al het geestelijke weer de hem rechtmatige uiterlijke vorm.

Alleen als u, mensen de zin en het doel van uw aardse leven en uw opdracht kent, zult u ook mijn besturen en werkzaam zijn begrijpelijk vinden. Het gaat om meer dan alleen uw lichamelijk leven, het gaat om de hele eeuwigheid, het gaat om het leven van de ziel voor wie de geestelijke dood het meest verschrikkelijke is. En voor deze dood wil Ik haar bewaren en moet Ik daarom naar middelen grijpen die u aan mijn liefde laten twijfelen, die echter toch alleen maar op mijn liefde gebaseerd zijn.

Ik kan u niet door dwang tot een andere levenswandel brengen; Ik kan u alleen door mijn woord vermanen en waarschuwen, door mijn woord, dat in 'n rechtstreeks aanspreken naar de aarde komt en waardoor alle mensen door Mij kunnen worden toegesproken door de mond van een dienaar die Mij helemaal is toegewijd. Ik kan u alleen maar steeds weer op de gevolgen van uw verkeerde levenswandel opmerkzaam maken en proberen u met woorden van liefde op de rechte weg te lokken. Indien echter al deze terechtwijzingen nutteloos zijn, moet mijn vaderhand, die alles in orde brengt, ingrijpen om u voor het ergste te behoeden. Want op aarde moet de ordening hersteld worden, opdat deze weer wordt tot een verblijfplaats waar het geestelijke geschoold wordt, waar de zielen overeenkomstig hun bestemming voltooid kunnen worden.

Amen