Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6045
8 en 9 september 1954

Onmetelijk lijden van Jezus Christus

Wat Ik voor u heb doorstaan zult u niet in volle omvang kunnen beseffen zolang u op aarde bent. Maar eens zal het u duidelijk worden en dan pas zult u mijn oneindige liefde begrijpen, die dit offer voor u bracht om u te verlossen uit de nacht van de dood. Het was wel het werk van een mens en u mensen beschouwt daarom "mijn offerdood" aan het kruis als een daad van menselijk fanatisme, wanneer u niet in de missie van de mens Jezus gelooft, of als een daad van genoegdoening voor de mensheid, die de totale kracht en overtuiging van een mens heeft vereist. Maar u weet niet waar de mens Jezus deze buitengewone kracht vandaan haalde. U weet niet dat het de oneindige liefde was die Hem tot dit offer in staat stelde en dat Hij alleen door de liefde een overmaat aan lijden op zich kon nemen. En Hij nam dit lijden vrijwillig op zich om de grote zondenschuld van de mensen teniet te doen.

De uiterlijke vorm van de mens Jezus, in wie Ik zelf me heb belichaamd, verklaarde zich bereid bovenmenselijke kwellingen te verduren, omdat de liefde deze vervulde, omdat Ik zelf als de eeuwige Liefde alles voor u wilde verdragen, wat u anders als gevolg van uw zonde zou hebben moeten verdragen, eeuwigheden lang. De liefde voor u, mijn schepselen die van Mij waren afgevallen, kon ook door uw afval niet minder worden. En daarom vond ze deze ene weg om u weer terug te winnen: mijn liefde wilde uw schuld schrappen en daarvoor zelf boete doen, wat echter alleen mogelijk was, wanneer deze liefde zich in een mens kon belichamen, zodat deze mens alle lijden op zich nam die u mensen zou hebben moeten doorstaan terwille van uw zonden.

U mensen wachtte de dood. U had in vrije wil uw leven verspeeld. En deze dood moest nu een mens voor u verduren, wilde u weer tot leven worden gewekt. Hij gaf Zijn leven voor u, om u het leven weer terug te geven. En de liefde voor u, die overgroot was, zette Hem daartoe aan. Want Ik - als eeuwige Liefde - was zelf in Hem. En de kracht van de liefde heeft de mens Jezus ertoe in staat gesteld de ergste pijnen te verduren en bewust de dood in te gaan.

Maar welke kwellingen Hij heeft uitgestaan, welk geestelijk en lichamelijk leed Hij heeft verdragen, zult u mensen niet in volle omvang kunnen beseffen. Want Hij stierf niet voor één mens, maar voor alle. En Hij nam de zonden van alle mensen op Zijn schouders. Hij deed boete voor alle mensen en dus was Zijn lijden daarom bovenmenselijk en overtrof alle voorstellingen die u zich van Zijn lijden en sterven zult kunnen maken.

En dit alles zal u eens duidelijk worden. Wat u nu nog niet zult kunnen begrijpen, dat zal u eens treffen als een buitengewoon lichtende straal, die u tegen de grond zou slaan wanneer mijn overgrote liefde u niet zou vasthouden en dit inzicht voor u tot gelukzaligheid liet worden. Tot een gelukzaligheid, die lofprijzing en dank en vurige wederliefde in zich sluit, omdat u nu pas het zoenoffer - het verlossingswerk van mijn liefde en erbarmen - in zijn volle omvang zult kunnen beseffen. Maar deze lichtstraal kan u niet eerder treffen, dan wanneer u in het rijk hierna een bepaalde graad van rijpheid hebt bereikt, wanneer de verlossing door Jezus Christus in u is voltrokken, wanneer u vergeving van alle schuld hebt verkregen door het levende geloof in Hem, wanneer u dus vrij van alle schuld in mijn rijk zult kunnen vertoeven en door mijn liefdekracht worden doorstraald.

Zolang u mensen niet verlost bent, is ook de kruisdood van de mens Jezus voor u niet van grotere betekenis dan de dood van ieder ander mens, omdat u zich geen voorstelling zult kunnen maken van het onmetelijke lijden, waarvan de reden de grote zondenschuld van de gehele mensheid was. Maar eens zal het inzicht een geweldige indruk op u maken, wat de mensenzoon voor u heeft gedaan, die Mij Zijn lichaam tot verblijfplaats gaf, opdat Ik nu zelf - de Liefde - u mensen zou verlossen van de eeuwige dood.

Amen