Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6025
16 augustus 1954

Barmhartigheid - Verhard uw harten niet

Wat u wilt dat de mensen voor u zullen doen, doe dat ook voor hen. Verplaats u steeds in de situatie van de medemens die in nood is en denk eraan hoe dankbaar u zou zijn, wanneer u uit deze nood zou worden geholpen en handel dan zoals u bij machte bent en het zal juist zijn voor mijn ogen. Maar laat de nood van uw broeder u koud, dan is uw hart al verhard en dan zal het u moeilijk vallen toegang tot het hemelrijk te krijgen, want dan bent u zonder liefde dan vervult u mijn geboden niet en kan uw ziel niet rijp worden. De verandering in uw wezen vindt geen doorgang, die echter zin en doel is van uw aardse leven.

De nood van de medemens kan ook wel zijn eigen schuld zijn en toch moet u hem helpen, want ook uzelf zult in zonde kunnen vallen en daardoor in nood geraken en u zult ook aanspraak maken op mijn liefde en barmhartigheid aangezien u zich ongelukkig voelt. Wanneer uw hart verhard is, wanneer u onverschillig voorbijgaat aan een mens die in nood is, verplaats u dan in gedachten in dezelfde noodsituatie en het ijs zal smelten, er zal een golf van erbarmen over u vloeien als u tenminste nog in staat bent te veranderen. Want weet dat u allen in dezelfde noodsituatie zult kunnen belanden, weet dat u uw noodlot niet zelf bepaalt en dat u daarom niets van u zult kunnen afwenden wat Ik over u wil laten komen met het doel u op te voeden.

Wat vandaag uw naasten overkomt, kan morgen al uw eigen lot zijn en dan verwacht u hulp, schenk die dan ook uw naaste en u zult daar goed aan doen. Denk niet eigengereid, voel u niet verheven en kijk niet op uw medemensen neer, omdat u aards in beter doen bent of schijnbaar het noodlot beter de baas kunt. Want dat brengt Mij ertoe u in dezelfde omstandigheden te laten belanden, opdat u voelt wat u tevoren niet wilde begrijpen. Verhard uw harten niet - laat u veeleer treffen door elke nood en tracht hulp te bieden. Want u geeft, en ontvangt rijkelijk terug wat u hebt uitgedeeld. En u wint de harten van hen die geschenken hebben ontvangen en dit is uw grootste winst, dat goede gedachten u navolgen, dat er in liefde aan u gedacht wordt, wat uw ziel als kracht ervaart om zelf rijp te worden.

En denk steeds aan mijn woorden: "Wat u aan de geringste van uw broeders doet, hebt u aan Mij gedaan". Dan zal het u makkelijk vallen nood te lenigen. En als u God nu boven alles liefhebt, zult u ook uw naaste niet de liefde ontzeggen - en u zult mijn geboden nakomen en uw ziel zal rijp worden.

Amen