Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6015
4 augustus 1954

Alles dient tot voltooiing

Wat u ook overkomt in het leven, het dient u tot geestelijke voltooiing. Maar het ligt aan u zelf of u ook alles benut wat u overkomt. De juiste instelling tegenover al het gebeuren bij en rondom u bevordert uw ontwikkeling. Een verkeerde instelling daarentegen verhindert deze. De juiste instelling is echter dat u de band zoekt met uw Vader van eeuwigheid, of ze versterkt als u haar al hebt gevonden. Dan strekt alles u tot zegen, ook het zwaarste leed. Een positieve geestelijke ontwikkeling kan altijd alleen mogelijk zijn door overwinnen, strijdend of zich gelaten schikkend wanneer een overwinnen niet mogelijk is. En steeds moet daarvoor mijn kracht worden gevraagd, omdat u alleen niet sterk genoeg bent. En het vragen om mijn kracht vereist de verbinding met Mij en verzekert u ook een geestelijke vooruitgang.

Ik probeer waarlijk voortdurend u tot Mij te trekken, uw gedachten op Mij te vestigen, en doet u dit niet uit uzelf, dat u in uw hart wordt aangespoord Mij te zoeken, dan moet Ik zo op u inwerken dat de nood u ertoe brengt naar Mij te komen, of ook, wanneer u al van Mij bent geworden naar uw wil, wil Ik steeds inniger door u worden vastgepakt, en dan komen er noden over u zodat u zich steeds meer bij Mij zult aansluiten. De verbinding met Mij is de garantie voor een voortdurend toenemende vergeestelijking van uw ziel, want waar Ik ben, wordt al het andere uitgeschakeld. Waar mijn aanwezigheid vurig wordt verlangd, is geen plaats meer voor aards verlangen. En dat alleen wil Ik bereiken, wanneer Ik toelaat dat u in nood geraakt, dat u leed zult moeten dragen, dat u zich zelf zwak en krachteloos zult voelen.

De Gever van de kracht staat altijd voor u klaar, maar mijn kracht kan alleen overstromen wanneer ze een geopend vat vindt, dat uw wil dus zelf moet openen. Daarom hoeft u zich niet door aardse nood bang te laten maken, want u zelf zult ze kunnen opheffen met mijn kracht, die u overvloedig ter beschikking staat. Schik u in uw lot en weet dat Ik, Die in een ogenblik alles kan veranderen, boven alles sta. En wat u heden nog bezwaart, kan u morgen al tot vreugde zijn wanneer u zich aan Mij toevertrouwt, wanneer u zich met Mij verbindt in gebed en nu dus ook het geestelijke doel van elke nood is bereikt, dat u weer een stap dichter bij Mij bent gekomen, Die wil hebben dat al mijn kinderen ernaar streven bij Mij te komen, zodat mijn liefde hen kan doorstralen en ze zeker opwaarts gaan.

Amen