Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6001
13 juli 1954

Valse christussen en profeten - Werkzaam zijn van de satan

De bedoeling van de satan is, verwarring te stichten onder de gelovigen, onder diegenen die hij voor zich als verloren beschouwt en die hij toch nog hoopt terug te winnen. Hij is vol list en bedrog en vindt steeds weer middelen om aan te wenden. En hij schrikt er niet voor terug, zich te camoufleren en schijnbaar met Mij mee te gaan. Hij schrikt er niet voor terug licht voor te spiegelen om het ware licht te doven en de mensen in diepste duisternis achter te laten. Hij is gevaarlijk, maar toch te herkennen door diegenen die zich aan Mij hebben gegeven en daarom ook door Mij worden beschermd, aan wie Ik daarom ook het vermogen om te onderscheiden zal schenken, dat hem ook door het masker heen herkent.

Denk erom dat de tijd van het einde is gekomen en dat hij voor niets terug zal deinzen, omdat hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft. Denk eraan dat vele valse christussen en valse profeten zullen opstaan in de tijd van het einde, dat hij zich achter hen verbergt en wees daarom waakzaam en volhard in het gebed. Want de verbinding met Mij is de beste bescherming tegen hem. Als u Mij bij u laat vertoeven, kan hij niet aanwezig zijn.

Als u echter struikelt of u van Mij afkeert, al is het ook maar voor korte tijd, dan tracht hij binnen te sluipen en het lukt hem u in verwarring te brengen. Het lukt hem onenigheid en strijd, ongeduld en liefdeloosheid te zaaien waar mijn tegenwoordigheid zoiets verhindert. Hij kan verwarring stichten onder de mensen, maar ook u zult u daartegen kunnen beschermen. U zult hem kunnen weerstaan, u zult hem kunnen gebieden dat hij van u zal wijken wanneer u maar steeds Mij aan uw zijde zult laten staan, wanneer u Mij in gedachten zult roepen en u steeds aan mijn bescherming zult aanbevelen. Dan laat Ik het waarlijk niet toe dat hij u lastig zal vallen. Dan verhindert mijn aanwezigheid hem dichter bij u te komen.

En wees erop bedacht dat al het slechte zijn inwerking is. Bedenk dat vooral de liefdeloosheid hem de deur zal openen waardoor hij binnen kan gaan. Pas daarom op voor elk liefdeloos woord, voor liefdeloze gedachten en liefdeloos handelen. Want dit is zijn werkzaam zijn en kan u ten val brengen. En bid opdat u aan zijn verzoekingen niet ten prooi zult vallen. Dan zult u gesterkt worden en weerstand bieden. U zult inzien dat mijn macht altijd groter is, dat mijn liefde steeds voor u klaar staat en dat Ik u behoed voor alle aanvallen van uw vijand, als u maar innig zult bidden: Leid ons als wij worden verzocht.

Amen