Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5995
7 juli 1954

Gebreken van het lichaam - Lijden voor de ziel

Het lichaam zal vergaan, maar de ziel zal het verlaten om de eeuwigheid binnen te gaan in stralende volheid van licht, wanneer ze het aardse leven juist heeft gebruikt. Wees daarom niet bedroefd, wanneer het lichaam gebreken heeft, want dit lichaam draagt dan een last voor de ziel, opdat deze in vrijheid op kan vliegen in lichte hoogten, wees niet bedroefd, wees veeleer blij, want het is een pluspunt voor de ziel aan het einde van het aardse leven. Het is de weg tot welke u zich eens vrijwillig bereid verklaarde die te gaan, ook wanneer u daar in het aardse leven niets van weet, maar de ziel zag de mogelijkheid om rijp te worden in en nam het lot op zich, dat u moeilijk te dragen voorkomt. Maar kan uw lichaam zijn last niet meer aan, voelt u zich te zwak het kruis te dragen dat u werd opgelegd; kijk dan omhoog naar Hem en vraag Hem dat Hij uw last op Zijn schouders mag nemen en Hij zal u het kruis helpen dragen. Hij zal u kracht geven en u ondersteunen Hij zal steeds voor u klaar staan als u Hem aanroept om hulp.

U die zult moeten lijden op aarde, ondervindt in bijzondere mate de liefde van God, ook wanneer u dit niet begrijpt, ook wanneer het u onbegrijpelijk voorkomt dat Zijn liefde u een kruis oplegt. Doch het lichaam lijdt alleen maar en dat vergaat, maar de ziel wordt onuitsprekelijk lijden bespaard en de liefde en zorg van God gaat uit naar deze ziel, die Hij voor een lot zou willen behoeden dat heel wat smartelijker is dan het lijden dat het lichaam had te dragen gedurende het leven op aarde. En zodra u zich schikt in de wil van God, zodra u geduldig uw kruis draagt, lossen de omhulsels van de ziel op, ze wordt ontvankelijk voor licht, ze wordt vrij en hoeft nu ook de dood niet te vrezen, ze zal hem begroeten als toegang naar het rijk van het licht, met vreugde zal ze het lichaam afleggen en dankbaar zijn dat het voor haar heeft geleden. Want nu zal ze leven in licht en vrijheid en eeuwige gelukzaligheid.

Amen