Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5988
29 juni 1954

Belofte van het leven - Jezus Christus

Ik wil het leven geven aan diegenen die de dood ontvluchten, die zich afkeren van hem die de dood in de wereld heeft gebracht en die geloof schenken aan mijn belofte dat ze eeuwig zullen leven als ze zich door Mij tot leven laten wekken. Ik alleen kan deze belofte waarmaken. Ik alleen kan de dood gebieden u los te laten en Ik alleen beschik over de kracht die u nodig hebt om te leven.

Laat wie leven wil daarom naar Mij komen en het leven uit mijn hand ontvangen. Wie werkelijk wil leven moet kracht van Mij begeren en hij zal ze onbeperkt kunnen betrekken. Ik wil u het leven geven, want Ik heb u lief en wil u daarom aan de dood ontwringen. Ik wil de levenloze toestand van uw ziel veranderen en haar het vermogen geven werkzaam te zijn tot vreugde van zichzelf. Ik wil dat ze in licht en kracht werkzaam kan zijn, al op aarde en eenmaal in het geestelijke rijk. Maar Ik kan niets doen tegen uw wil. Pas als u zelf de dood zult willen ontvluchten, zult u met mijn kracht gevoed kunnen worden. Pas wanneer u zich afwendt van de vijand van al het leven, heeft hij zijn macht over u verloren en gaat u het eeuwige leven tegemoet. Pas wanneer u uw schreden naar Mij richt, zal u de kracht toestromen die u het leven waarborgt. Want dan opent u zich voor de krachtstroom van mijn liefde en uw harten kunnen nu gevuld worden met het levenswater. En dan bent u de eeuwige dood ontvlucht. Alleen, zonder hulp, zult u echter nooit uw zielen van de vijand kunnen losmaken, want uw wil is verzwakt en deze wordt door hem gekneveld. Hij houdt u aan de grond en u zult nooit alleen kunnen opstaan.

En u zou nooit tot het leven kunnen ontwaken wanneer er niet Een voortdurend toegang tot u zou hebben. Een die door de vijand niet kan worden verhinderd bij u te komen, omdat die Ene sterker is dan degene die u gevangen houdt. Maar deze Ene kan u alleen helpen en u van hem bevrijden, wanneer u het zelf zult willen. En opdat u het zult willen raakt Zijn hand u aan en laat u de weldaad van Zijn liefde voelen. Hij kruist uw pad, opdat u aandacht aan Hem zult schenken en Hem het recht zult geven u te bevrijden: Jezus Christus die door Zijn dood aan het kruis het recht heeft verworven ook in de gebieden van zijn tegenstander door te dringen, om de boeien los te maken van hen die dat willen.

Mijn erbarmende liefde komt ook tot de zielen die zich in de diepte bevinden, zij het op aarde of in het rijk hierna. Waar grote nood is, daar is de Redder nabij. Daar laat Jezus Christus zich duidelijk zien, opdat de mensen de weg nemen naar Degene die hen alleen uit de macht van de dood naar het licht van het leven kan leiden. Hij is het Leven zelf dat op aarde vlees heeft aangenomen om het leven te geven aan hen die een prooi waren van de dood. In Jezus Christus kom Ik zelf u mensen tegemoet. En Ik breng u waarlijk het leven, zodra u zich door Mij zult laten helpen. Zodra u maar uw ogen op het kruis richt en nu de kracht ontvangt om op te staan, weerstand te bieden en u met mijn hulp te bevrijden uit de gevangenschap. Want Ik heb u verlost van de zonde en van de dood. Ik heb voor u het eeuwige leven verworven aan het kruis.

Amen