Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5987
28 juni 1954

Wacht u voor valse profeten

Ik zorg voor de mijnen en elk geestelijk en aards verzoek vindt vervulling, want de mijnen zullen ook alleen aardse vragen tot Mij richten zoals de geest uit Mij het hun ingeeft. En geestelijk bedenk Ik hen steeds overeenkomstig hun wil, geestelijk worden ze door Mij geleid en verzorgd, omdat voor hen het verwerven van mijn rijk - het geestelijke welzijn van hun ziel - het eerste is wat ze nastreven en daarom ook mijn geest in hen kan werken. En daarom kunnen ze onbezorgd hun weg gaan, het is de juiste, omdat Ik zelf hen leid.

Hoed u voor valse profeten, maar weet dat er ook echte zijn, anders zou Ik niet voor de valse hebben gewaarschuwd. Maar echte profeten zult u kunnen herkennen aan het wezen van hun persoon en hun werken. Ze spannen zich alleen maar onzelfzuchtig in de medemensen voor het onheil te behoeden, voor de invloed van satan, voor hun geestelijke ondergang. Daarom verkondigen ze Jezus Christus, die alleen de mensen kan ontrukken aan satans invloed, die alleen hun Redder en Verlosser is en hen naar het eeuwige leven leidt.

Deze profeten verkondigen helemaal onbaatzuchtig hun Heer en wijzen tegelijkertijd op het strafgericht Gods dat de mensen zal treffen als er aan hun woorden geen geloof wordt geschonken. Ze kondigen de mensen aan wat hun te wachten staat wanneer ze verder gaan op hun verkeerde wegen. Maar alleen de zorg om hun zielenheil drijft deze dienaren aan, hun vermanende en waarschuwende stem te laten weerklinken. Waar u zo'n profeet ontmoet, laat daar mijn woorden bij u binnendringen - luister er aandachtig naar, wanneer ze tot u spreken en wijs ze niet af, want hun liefde zet hen ertoe aan en daarom zond Ik ze ook onder de mensen, dat ze hun het nabij zijnd einde aankondigen, opdat ze hier niet ten prooi aan vallen.

U moet daarom niet ieder afwijzen die u het nabij zijnde einde verkondigt, want hij wil u alleen maar redden maar niet slechts schrik aanjagen. Maar velen trachten zich ook in zo'n functie een bron van inkomsten te verschaffen. Ze verbinden er een aards doel mee, en dezen zijn geen dienaren Gods maar dienaren van de satan. Want mijn tegenstander wil verwarring stichten onder de mensen en dus zal hij zich ook van mijn woorden bedienen, ook hij zal spreken over het einde om de mensen te laten geloven dat hij in mijn opdracht spreekt, om dan de gedachten van de mensen te richten op hun aardse leven, om hen er dan toe te brengen meer dan ooit de wereld aan te hangen en hij zal de kunst verstaan de wereld in zulke schitterende kleuren te schilderen dat de liefde van de mensen steeds meer naar de wereld is toegekeerd.

Er zullen voor het einde zeer veel valse profeten optreden die allen profiteren van het predikaat van ware profeet - die ook van het komende getuigenis afleggen, maar niet met het oog op mijn rijk, integendeel steeds alleen hun aardse doelen vooropstellen, maar die zich ook van mijn woorden bedienen, maar niet onzelfzuchtig zijn, veeleer trachten eigen voordeel te behalen. En daarom zal hun spreken niet beantwoorden aan de waarheid, daarom zal het wereldse nog te veel uit hun spreken te voorschijn stralen, want wie nog deel uitmaakt van de wereld, kan haar niet verloochenen. Maar u, mensen zult het kunnen voelen wie door Mij tot u is gezonden, zo u van Mij wilt zijn en in de waarheid vaststaan. Dan zult u duidelijk inzien wie tot u spreekt en u zult de roep van de echte profeten volgen, want zij willen u alleen naar Mij voeren, ze willen niets voor zichzelf en ze verachten de wereld.

Amen