Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5961
19 mei 1954

Gods liefdeketen

Laat u gevangen nemen door mijn liefde en u zult vrij worden van hem, die ontbloot is van alle liefde en u daarom van mijn liefde zoekt weg te trekken wanneer u naar hem luistert. Mijn liefde omsluit u weliswaar met een vaste band en bindt u als het ware vast aan Mij, en toch zult u deze keten in vreugde en gelukzaligheid verdragen en ze zelf niet meer los willen maken. U zult uzelf aan Mij als uw God en Heer onderwerpen en in Mij ook uw Vader erkennen die u vrijwillig tegemoet snelt om Mij ook uw liefde te betuigen.

De keten van mijn liefde is geen dwang voor u. U zult uzelf weliswaar voor eeuwig niet meer van Mij willen verwijderen maar bent toch geheel vrije schepselen. U bent mijn "kinderen" die tot Mij komen als erfgenamen van de Vader en dus met Mij werken kunnen om scheppend zalig te zijn. Want Ik omsluit u ook niet met de keten van mijn liefde tegen uw wil, Ik wacht tot u uzelf laat binden - tot u zelf met aandrang naar Mij toe komt opdat Ik u vastpakken kan om u nooit meer te laten gaan.

Opdat u echter wilt dat u met Mij verbonden bent en blijft, spreek Ik u aan, omdat Ik wil dat u Mij leert zien als uw God en Vader, wiens liefde u toebehoort sinds het begin, opdat u ook Mij zelf als liefde ziet. Want u moet Mij eerst herkennen om dan ook naar Mij toe te gaan, en Ik zal u opheldering schenken omdat het in u nog donker is. Ik ben nog zo verborgen voor uw ogen dat u Mij niet kunt herkennen en daarom ook geen verlangen hebt naar een vereniging met Mij, totdat uw ogen een zacht stralen bemerken dat van Mij uitgaat en weldadig in uw hart valt.

Dan opent u voor Mij de deur van uw hart en u wilt dan dat Ik binnen treed. En dan verlangt u reeds naar mijn nabijheid en zult alles doen om Mij vast te houden. Dan neemt mijn liefde u op en houdt u gevangen, en u bent gelukkig en wilt uzelf niet meer van Mij losmaken.

Laat u omarmen door mijn liefde en u bent reeds op aarde al gelukzalige schepselen. Treed bewust in verbinding met Mij en u zult vrij worden van de vijand uwer ziel die u niet kan volgen als u mijn nabijheid zoekt. Bedenk dat reeds het verlangen naar Mij u vrijmaakt omdat Ik zelf u dan kan benaderen, en waar Ik ben vlucht mijn tegenstander. Een kwellende keten werpt u af en u geeft uzelf graag over aan mijn macht. U laat zich dan vrijwillig binden en bent blij over die gevangenschap, want in mijn liefde zult u nu eeuwig zalig zijn.

Amen