Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5949
5 mei 1954

Het in het nauw brengen van de rechtvaardigen

Het lot van de rechtvaardige is daarom vaak onverdraaglijk, omdat de krachten der duisternis zich aan hem uitleven, omdat ze hem als tegenstander herkennen, die zich nooit bij hen zal aansluiten en van wie ze daarom het geloof zouden willen afnemen, opdat hij onstandvastig zal worden en zich aan hen zonder weerstand overgeven. De mensen die zich aan God geven, die leven volgens de wil van God, worden door deze duistere krachten en hun gebieder gehaat, en deze haat reageren ze af, doordat ze de van hen afhankelijke mensen daarmee vervullen en hen aanzetten tot daden van de grootste liefdeloosheid. En ter wille van uw rijpwording zal God dit toelaten.

U, mensen zult het niet kunnen begrijpen en ook vaak geneigd zijn Gods liefde en barmhartigheid in twijfel te trekken wegens zulke daden die aan rechtvaardige mensen worden begaan. Het is de tijd van het einde en de krachten der hel zijn losgelaten en woeden op de verschrikkelijkste manier. Ze worden er niet bij gehinderd, maar niets blijft ongestraft en de straf die deze duivels in mensengedaante treft is waarlijk een rechtvaardige vereffening, want ze worden gevangen genomen. Die vrij en ongeremd konden handelen, worden gekluisterd en eindeloze tijden beroofd van hun vrijheid en onvoorstelbare kwellingen zijn hun lot.

Doch de mens kan maar korte tijd lijden tot de dood hem verlost - maar wat zijn ziel als winst verwerft, is voor u, mensen niet te vatten, maar het zou u begrijpelijk maken, waarom God het toelaat dat het kwade de overmacht heeft over het goede. Want het kan slechts het lichaam kwellen en doden, maar heeft over de ziel van de mens geen macht en deze doet daar haar voordeel mee: de weg naar God, die anders aanzienlijk langer is, wordt korter gemaakt.

Maar een bijzonder zwaar aards lot heeft zijn reden, die u, mensen zelf niet weet maar voor God duidelijk is, het heilsplan van God is goed overwogen en de liefde en wijsheid van God hebben het ontworpen. Met elk onrecht, elke zonde is rekening gehouden en in elke mogelijkheid om rijper te worden is voorzien en ertoe besloten en daarom kan alles wat een mens overkomt als goed en heilzaam voor diens ziel worden aangezien, ofschoon het menselijk verstand anders zou willen oordelen. Maar de beloning, het resultaat is niet te schatten, en iedere ziel die het zwaarste leed doorstond en daardoor de weg naar het eeuwige leven vond, dankt haar God en Vader van eeuwigheid, ze dankt Hem dat ze vrij van elke schuld werd, die haar lichaam op zich nam en daarvoor heeft geleden.

Amen