Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5945
30 april 1954

Gods hulp in elke nood

Er is geen nood zo groot dat Ik die niet zou kunnen opheffen. En er is geen vijand die sterker is dan Ik.

Kom daarom aan mijn zijde en neem samen met Mij de strijd op tegen diegene die u dreigt te vernietigen. En wees niet één seconde wankelmoedig, dat u twijfelt aan Mij dat Ik u zal helpen. Want wie ook maar met Mij wil gaan, voor hem ben Ik en blijf Ik een Redder uit alle nood. Wat u ook bedrukt, het zij geestelijk dan wel aards, kom daarmee naar Mij en tracht niets alleen de baas te worden, omdat u in uw zwakheid het niet alleen voor elkaar krijgt, maar u spoedig de moed verliest en in steeds grotere nood geraakt.

Wendt u zich echter direct tot Mij zonder u eerst met de u kwellende zorgen bezig te houden, dan bent u al van deze zorgen bevrijd. Want wat u Mij diepgelovig toevertrouwt, dat handel Ik af, ook voor u en waarlijk zo dat u mijn bijstand duidelijk herkent. Maar wat is diepgelovig? U komt wel naar Mij, maar meestal alleen met een hart dat vraagt en ongerust is. U komt niet naar Mij met het vaste vertrouwen uw Vader om iets te vragen, Die u zeker niets zal weigeren. Hoe groter uw vertrouwen is, hoe minder u twijfelt aan mijn wil om te helpen en mijn macht, des te zekerder is mijn hulp voor u. Want Ik wil uw geloof, omdat een sterk geloof ook de verbondenheid met Mij bewijst en dan ook het doel van elke nood is bereikt, dat u in alle innigheid de verbinding met Mij tot stand brengt.

Roep Mij aan in de nood. Kom als kinderen tot de Vader en leg Hem al uw noden voor. En wacht dan op de hulp die u zeker ten deel valt, als u maar gelooft.

Amen