Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5940
24 april 1954

Gelovig vertrouwen verzekert Gods hulp

Ik ben u nabij. Al een gedachte van u roept Mij tot u en alle zorgen en noden zult u Mij kunnen toevertrouwen. Ik hoor u en sta steeds met mijn hulp klaar. Maar u zult op Mij moeten vertrouwen. U zult moeten geloven dat u als mijn kinderen voortdurend door mijn liefde bent omringd, dat Ik u nooit aan uzelf overlaat, maar over u waak, zoals een goede vader zorgt voor zijn kinderen. Dan zult u ook helemaal gerustgesteld zijn, dat er niets in uw nadeel zal uitvallen, dat alles goed is voor uw ziel, wat er ook door het lot bepaald over u zou mogen komen. Maar uw gelovig roepen naar Mij wendt ook weer, wat u ondraaglijk voorkomt, van u af, want mijn liefde kan u niets weigeren als u Mij vol vertrouwen vraagt. Twijfelt u echter aan mijn liefde of aan mijn macht, dan maakt u zelf de verhoring van uw gebed onmogelijk.

Maar een sterk geloof laat Ik niet verloren gaan. En daarom maan Ik u maar steeds aan: Zorg ervoor dat u een sterk geloof verkrijgt, zorg dat uw geloof levend wordt door de liefde. Dit is steeds weer mijn beschikking, mijn voortdurend waarschuwende stem, omdat de liefde het enige middel is om alle nood kwijt te raken, omdat u door een leven in liefde een zo'n sterk geloof verkrijgt, dat u dan in staat bent alle nood uit te bannen. U hoeft waarlijk niet te lijden of aardse noden te ondergaan, wanneer u over een geloofskracht beschikt, die het gevolg is van onbaatzuchtig werken in liefde. Want dan zou het doel van uw aardse leven al vervuld zijn, dat u uw wezen veranderd hebt tot liefde en nu zo innig met Mij door de liefde bent verbonden - mijn aanwezigheid echter elke nood uitschakelt.

Maar u, mensen bent nog zwak in het geloof en nu eenmaal ook zwak in de liefde. Keer u daarom steeds zoekend naar hulp tot Mij, dat Ik u sterker maak. Bid van Mij de kracht af die u mankeert en geloof dat Ik u help, omdat Ik u liefheb en ook uw liefde wil winnen. De innige vereniging met Mij door het gebed verzekert u ook de bijstand van mijn kant, al zijn er ook dagen en uren in uw leven dat u kleinmoedig bent of de moed wil verliezen, u bent nooit verlaten door uw Vader in de hemel en Hij zal u steeds helpen als de tijd daar is.

Amen