Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5931
15 april 1954

Jezus Christus is de poort naar het lichtrijk

Er wordt u waarlijk de poort geopend naar het lichtrijk, als u hier naar binnen wilt gaan en u tot de juiste portier wendt, tot Jezus Christus, die zelf u dan Zijn rijk zal binnenleiden. Er is geen andere poort, waar u de goddelijke Verlosser Jezus Christus zult kunnen uitschakelen en toch nog gelukzalig wordt. Zonder Jezus Christus blijven voor u de poorten gesloten en zult u buiten het lichtrijk blijven, tot ook u besluit, u aan Hem en Zijn leiding toe te vertrouwen, tot u Hem erkent als de enige weg naar het licht, als de Redder en Verlosser van alle mensen die zonder Hem in nood en ellende leven, het zij op aarde of ook in het geestelijke rijk.

U allen zult u aan Hem moeten overgeven en allen zult u de weg moeten gaan die Hij u heeft gewezen ten tijde van Zijn aardse bestaan. U allen zult Hem moeten navolgen, dan leidt uw weg rechtstreeks in het hemelrijk. Dan bent u teruggekeerd naar de Vader, uit Wie u eens bent voortgekomen. Maar zonder Jezus Christus verdwaalt u voortdurend. Zonder Jezus Christus ziet u de juiste weg niet. Voor u is alles zonder licht en u merkt niet dat u naar beneden gaat in plaats van naar boven. U zult Jezus moeten kiezen als uw Leider en u zult Hem zonder verzet moeten volgen. Want door Jezus Christus en Zijn verlossingswerk zijn pas de poorten naar het hemelrijk ontsloten. Door Jezus Christus en Zijn kruisdood is voor u mensen de weg gebaand. Hij is hem voor u gegaan, de weg van verzoening en oneindig lijden. Hij heeft voor u alle hindernissen uit de weg geruimd die u de weg naar de Vader versperden. En Hij heeft zelf de last van u afgenomen opdat u nu vrij en gemakkelijk opwaarts zult kunnen klimmen, als u Hem maar volgt die u is voorgegaan.

Daarom zal geen ziel die Jezus Christus afwijst, binnen kunnen gaan in het rijk van vrede en licht. Geen ziel die Hem en Zijn verlossingswerk niet erkent en daarom ook niet van haar grote zondenschuld is bevrijd. Die steeds weer op de grond valt en niet alleen kan opstijgen tot lichte hoogten. Die ook geen weg ziet die opwaarts leidt, maar voortdurend omlaag gaat omdat de goddelijke Leider Jezus Christus haar niet bij kan staan zolang ze zich tegen Hem verzet.

Hij alleen is de poort naar de eeuwigheid. Hij alleen neemt de zielen op in Zijn rijk of belet ze het binnengaan, die na de dood van het lichaam het geestelijke rijk betreden. Hij alleen schift de zielen, al naar gelang hun wil. En zalig zijn degenen die al op aarde van Hem waren. Zalig die Hem erkennen als Gods Zoon en Verlosser van de wereld, die in Hem hun Vader van eeuwigheid zien en zich bij Hem hebben aangesloten voor alle eeuwigheid. Dezen leidt Hij binnen in Zijn rijk dat talloze gelukzaligheden biedt. Maar de poorten naar het hemelrijk blijven gesloten voor Zijn tegenstanders die nog eindeloos lang daar buiten moeten blijven, tot ook zij die Ene aanroepen die hen naar het licht kan brengen. Jezus Christus, die de wereld verlost heeft van dood en zonde.

Amen