Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5928
13 april 1954

De wederkomst van God in het woord - Grote geestelijke nood

Weer kom Ik naar de aarde om u te helpen in een noodsituatie waarin u de dood zult vinden wanneer u hem niet op tijd herkent en mijn hulp aanneemt. U bent zwak en hebt een verduisterde geest. En Ik doe alles om u kracht te bezorgen en u de ogen te openen, maar u wendt u onverschillig af als Ik dichter bij u kom. En u hebt er geen vermoeden van dat u de goddelijke Liefde afwijst, zonder welke u echter niet zult kunnen leven. Hieronder is het leven van de ziel te verstaan, die in niet al te lange tijd vrij wordt van het lichamelijk omhulsel en nu het leven binnengaat of de dood.

Zolang u nog op aarde bent, gelooft u zelf kracht genoeg te bezitten. En u vraagt daarom niet Mij zelf om kracht. Op het moment van de dood verliest u echter elke lichamelijke kracht en blijft de ziel hulpeloos achter, die u gedurende het aardse bestaan niet de kracht uit Mij liet toekomen. En dan kan ze niet leven, maar ze is dood. Ze is echter niet vergaan, omdat wat uit Mij is nooit meer kan vergaan. Ze bevindt zich in een toestand van de ergste nood, zonder licht en kracht. En toch is ze zich van haar bestaan bewust. De kracht uit Mij, die u haar gedurende het leven op aarde kon verschaffen, ontbreekt haar.

Ik ben op de hoogte van de buitengewoon treurige en kwellende toestand van zo’n ziel en Ik zou haar daarvoor willen behoeden. En daarom kruis Ik op aarde steeds weer uw pad en probeer Ik u bereid te maken de schenking van mijn kracht aan te nemen. Ik ben voortdurend druk bezig in u een licht te ontsteken, opdat u ziende zult worden, opdat de totale blindheid zal wijken. En daarom spreek Ik u aan. Ik ben in het woord weer onder de mensen. Ik spreek diegenen aan die van goede wil zijn. Maar er blijft u mensen niet veel tijd meer over. En hoort u Mij niet aan, dan belandt u in een vreselijke toestand. U zult aan de verschrikkingen van het einde ten prooi vallen. U zult de lichamelijke en de geestelijke dood ondergaan, want in uw blindheid ziet u niet de enige weg die uit de ondergang wegleidt. In uw blindheid ziet u niet het licht dat deze weg verlicht.

Ik wil tevoren nog een verbond met u sluiten. Ik wil allen aannemen ondanks zonde en schuld, wanneer ze hun handen naar Mij omhoogsteken. Wanneer ze alleen aan hun God denken van Wie ze moeten getuigen tegenover Zijn tegenstander. En ze zullen van Mij de kracht ontvangen om Mij te belijden, als ze zich maar in hun hart tot Mij wenden. Ik zal ieder aannemen die zich bij Mij wil aansluiten. Maar u mensen zult ook te zwak zijn om het juiste te willen, omdat u Hem niet erkent Die aan het kruis is gestorven om voor u een versterkte wil te kopen door Zijn bloed. Die u verlost heeft uit de keten waarin mijn tegenstander u geslagen heeft. Daarom bent u mensen ook nog blind van geest, omdat deze u het licht, het inzicht heeft ontnomen en omdat u diens Heer niet erkent Die hem heeft overwonnen. Omdat u Jezus Christus en Zijn werk van verlossing niet erkent, Die u waarlijk verlost van alle zwakheden en gebonden zijn, als u Hem maar zou willen aanroepen.

Weer kom Ik u te hulp en breng Ik u een licht. Neem het aan en laat u verlichten, opdat u zult weten welk lot u tegemoet gaat en uzelf omkeert en de juiste weg betreedt, waarop Ik naast u ga en u veilig naar het eeuwige vaderland leid. Luister naar Mij als Ik tot u spreek. En denk aan uw ziel, denk aan de dood en laat de dag van de lichamelijke dood tot de dag van de opstanding van uw ziel worden. Geloof in Mij, opdat Ik u het eeuwige leven kan schenken.

Amen