Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5920
1 april 1954

Gods liefde is ook in leed te vinden

Hoe uw aardse leven ook mag verlopen, u mag nooit twijfelen aan mijn liefde en zorg voor u, die altijd alleen het beste met u voorheeft. Maar Ik alleen weet wat het beste voor u is. Ik weet echter ook welke gevaren u bedreigen en hoe deze van u kunnen worden afgewend. Zou u in volle omvang mijn liefde beseffen, die geldt voor ieder van u, aardse kinderen, dan zou u waarlijk gerustgesteld zijn en met een verlicht gemoed door het aardse leven gaan, omdat u dan op de Vader in de hemel zou vertrouwen, dat Hij alles draaglijk voor u inricht en dat u nooit zonder hulp bent als u zich maar tot Hem wendt.

De diepte van mijn liefde zou voor u waarlijk een verklaring zijn voor uw lot op aarde, want deze wil altijd het beste en meest heilzame voor u. Ze wil u niet doelloos lijden en nood opleggen die u belasten en aan Mij laten twijfelen. U moet alleen mijn woorden geloven en u niet druk maken, dat wil zeggen: uzelf berustend aan Mij toevertrouwen, dan zal mijn hulp niet uitblijven. En u zult ook resultaat voor uw ziel kunnen boeken, dat u zonder leed moeilijk zou kunnen verwerven.

Nog tracht Ik de liefde en de wil van ieder persoonlijk te winnen. Nog hebben de mensen niet geheel voor Mij gekozen. Nog spant ook mijn tegenstander zich in uw ziel te verkrijgen, en het gevaar is groot dat hij de overwinning behaalt. En daarom maak Ik het vaak onmogelijk dat de mensen hem zonder nadenken volgen. Ik geef hun aanleiding tot nadenken over wat hij geeft en wat hij daarvoor verlangt. Ik leid de aandacht van de mens naar zichzelf om hem af te leiden van dat wat de tegenstander hem verlokkend voorspiegelt. Ik zend ziekte en nood, leed en verdriet, want deze zijn de mens dan alleen tot zegen, zelfs als hij dit niet inziet. Maar Ik heb hem lief en wil hem niet verliezen aan degene die geheel zonder liefde is. Die u slechts schijngoederen geeft, die u wil misleiden en wiens plan het is u te verderven. Hij heeft werkelijk alleen maar deze ene bedoeling: u ver van Mij te houden, omdat hij zonder liefde is.

Maar u mensen kent hem niet en laat u daarom door hem misleiden als hij u met aardse goederen lokt, daarvoor in de plaats echter uw ziel verlangt. Ik wil u echter goederen schenken die onvergankelijk zijn en die u nog niet op waarde weet te schatten. Een goede vader echter geeft zijn kind niet dat wat hem schaadt, al zijn de ogen van het kind er ook begerig op gericht. Hij houdt het kind veeleer tegen, als het ondanks waarschuwingen er toch naar verlangt. En zo moet Ik ook u vaak tegenhouden als u zelf uw leven in gevaar brengt door een verkeerd streven, als uw doel een ander dreigt te worden dan Ik. Want Ik heb u lief en wil u bezitten en Ik doe daarom alles om u niet te verliezen.

Amen