Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5904
16 maart 1954

De zegen van het leed

Eens zult u allen inzien waarom u leed moest dragen op aarde en u zult Mij dankbaar zijn, wanneer het u heeft geleid naar een resultaat dat u zonder leed nooit zou hebben kunnen bereiken. Ik zou u waarlijk niet zonder reden laten lijden, maar mijn liefde doorgrondde de uitwerking van het lijden op u en paste het daarom toe, hoewel u vaak niet in staat bent mijn liefdevolle leiding in te zien. Maar geloof dat Mij elke opwelling van uw hart bekend is en dat Ik daarom juist de mijnen schijnbaar hard aanpak, omdat Ik hun nog meer wil schenken in mijn rijk, dat zij met zekerheid in bezit nemen als hun lichamelijk einde is gekomen.

U zult op aarde niet kunnen beseffen waarin de gelukzaligheid bestaat die Ik u wil bereiden. Maar Ik weet hoe een ziel geaard moet zijn om deze gelukzaligheid te kunnen verdragen. Ik alleen weet hoe ze tot zo'n gesteldheid kan komen en Ik alleen ken de juiste middelen en pas ze derhalve ook toe en wel daarom, omdat Ik u liefheb en uw wil ken die op Mij aanstuurt. Maar denk er ook aan dat de ziel in het stadium als mens nog te weinig gekristalliseerd is, dat ze de uitstraling van mijn liefde nog niet in alle volheid zou verdragen, dat ze daarom nog door leed moet gaan, opdat ze totaal gelouterd wordt. En weet dat uw levenswandel op aarde niet de oorzaak is van de omhulling van de ziel, maar dat ze met dichte omhullingen de aarde al betreden heeft en die uiteen te laten vallen is nu de opgave van de mens. Een in hoge mate werkzaam zijn in liefde draagt er buitengewoon veel toe bij de afvalstoffen van de ziel te verwijderen en diep leed biedt hulp wanneer de kracht van de liefde niet sterk genoeg is. Maar u zult een onnoembaar geluk ondervinden wanneer bij het einde van uw aardse leven de ziel vrij en lichtdoorstraald kan opstijgen in het geestelijke rijk. En dan hebt u al het moeilijke, al het aardse leed overwonnen en de eeuwigheid in hoogste gelukzaligheid ligt voor u.

Weliswaar meent u dat elke dag waarin u moet lijden lang is en toch is het slechts een ogenblik in vergelijking met de eeuwigheid. Het komt u voor, dat leed soms onverdraaglijk is en toch leg Ik u niet meer op te dragen dan u zult kunnen verdragen. En telkens zult u zich tot Mij, tot de Kruisdrager Jezus Christus kunnen wenden, dat Hij u moge helpen wanneer de last voor u ondraaglijk lijkt. Neem uw kruis op en volg Mij na. Zou Ik als mens Jezus deze woorden wel hebben gesproken wanneer het onmogelijk zou zijn geweest dat u het kruis verdraagt dat u is opgelegd? Maar Hij zelf bood u ook Zijn hulp aan met de woorden: "Kom allen tot Mij die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik wil u verkwikken". En Hij zal u getrouw aan Zijn woord ook altijd kracht geven. Want uw Heiland Jezus Christus kent u. Hij weet ook dat u bereid bent Hem na te volgen en Hij zal u vervullen met kracht en genade, zolang u op aarde leeft.

Amen