Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5895
5 maart 1954

Levend christendom

Een levend christendom zou de uitwerking van mijn verlossingswerk moeten zijn, dan zou waarlijk ieder mens een "navolger van Jezus" zijn en zou er niet het geestelijk lage niveau te constateren zijn waarin de mensen in de laatste tijd voor het einde leven. Een levend christendom is een leven volgens mijn geboden, een leven in onbaatzuchtige naastenliefde, waarmee ook de liefde voor God is bewezen. Een levend christendom zou mensen tot gevolg hebben in wie mijn geest zou kunnen werken en er zou licht zijn onder de mensen, een inzicht dat hun nu echter ontbreekt.

Mijn geboden waarvan Ik de mensen tijdens mijn aards bestaan in kennis stelde, waren niet zo moeilijk te vervullen. Ze waren echter door Mij gegeven opdat de mensen die Mij wilden navolgen richtlijnen hadden. Ze waren alleen een verwijzing naar mijn orde van eeuwigheid die de liefde als grondslag had. Een leven in deze eeuwige orde dus verlangde Ik en Ik leefde op aarde dit leven voor. Ik was op de hoogte van de uitwerking van een leven volgens goddelijke orde en daarom ging aan u mensen de roep uit: Volg Mij na. Ik wilde dat ook u mensen licht en kracht zou ontvangen en toonde u daartoe de weg: de weg van de liefde, die dus de weg van de eeuwige orde was. Met mijn hulp zou u allen deze weg moeten gaan en u allen kon tot ware christenen worden die de weg vervolgden die Ik zelf ben gegaan, want Ik gaf de kracht daartoe aan allen die zich door Mij lieten verlossen, dat wil zeggen die Mij als Verlosser van de wereld erkenden en in mijn goddelijkheid geloofden.

De mensen echter geloofden te weinig in Mij. Ze lieten Mij wel gelden als een mens die edele doelen nastreefde, maar ze lieten Mij niet tot hun Voorbeeld worden - dat overeenkomstig te worden hun taak was. Ze werden geen levende christenen, geen christenen van de daad die door het nakomen van mijn geboden van de liefde ook van de waarheid van mijn woord overtuigd zouden worden. Er zijn maar weinig mensen als echte christenen te bestempelen. En het christendom is tot nog slechts een woord geworden waarvoor elke motivatie ontbreekt. Ik ben misschien nog in het verstand van vele mensen te vinden, maar niet in het hart. En dus heeft het woord "christen" elke betekenis verloren, want alleen die de weg van de liefde gaat op aarde, die zal Mij navolgen en is bijgevolg een christen. Hij leeft het echte christendom, hij leeft de leer die Ik als mens Jezus op aarde heb gepredikt en hij heeft een standvastig geloof in Mij en mijn verlossingswerk. Hij roept naar Mij als God en Vader, want in hem is het licht van het inzicht, de uitwerking van een oprecht leven in liefde, van een waar christendom.

En daarom ligt de aarde in diepste duisternis. Daarom zullen de mensen in deze duisternis de juiste weg niet vinden. Daarom zullen ze zich vergissen en neerstorten, zolang ze niet in Mij hun Verlosser zien, hun Leider die ze navolgen en dus een leven in liefde leiden. Daarom is de mensheid rijp voor de ondergang, omdat ze Hem afwijst Die een leven in liefde heeft gepreekt en omdat ze zich aan hem uitlevert die mijn tegenstander is en wiens ijverigste streven is, het christendom op aarde het echte leven te ontnemen, het tot een schijnchristendom te maken dat eeuwig geen waarde heeft voor de ziel.

Amen