Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5799
30 oktober 1953

De komst van de Heer - Wegneming

U zult Mij zien komen in de wolken en het geestelijke rijk zal tot u neerdalen, want u die Mij trouw blijft tot het einde bent reeds tot bewoners van het geestelijke rijk te tellen ofschoon u nog in het vleselijke lichaam bent. U heeft de rijpheid bereikt dat u Mij mag aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Maar door wolken omhuld kom Ik u tegemoet, want de gehele volheid van mijn licht verdraagt u nog niet - ofschoon u Mij kunt aanschouwen zonder te vergaan.

Het voorval van de wegneming en mijn wederkomst naar de aarde is alleen voor mijn gelovigen begrijpelijk en geloofwaardig. En al motiveer Ik steeds weer deze gebeurtenissen en tracht ze u te verklaren, de mensen van deze aarde willen niets ongewoons of onnatuurlijks aannemen omdat zij voor het geestelijke geen begrip hebben en iets geestelijks zich daarom ook niet aan hen kan openbaren. En daarom zullen zij Mij ook niet kunnen aanschouwen ofschoon u, mijn gelovigen, jubelend en verlangend de handen naar Mij zult uitstrekken; zij echter zien helemaal niets.

Maar het voorval van de wegneming blijft hun niet geheel verborgen en het zal hen in grote ontzetting storten. Want ook dit is onnatuurlijk dat u Mij tegemoet zweeft en Ik u tot Mij trek, dat uw lichaam levend de aarde verlaat, de hemel, het licht tegemoet. Maar ook dat licht zien de ongelovigen niet omdat het licht zich geen toegang verschaft waar het nog op tegenstand stoot.

Door het voorval van de wegneming, de meest ongewone belevenis op deze aarde, konden die mensen zich nog bekeren die tevoren de kennis er van ontvingen, ofschoon zij het niet aangenomen hebben. Doch een korte gedachte daaraan kan op het laatste moment de mens tot een roep tot Mij aansporen, en hij zou dan nog gered zijn voor de ondergang.

Daarom laat Ik de wegneming voor velen zichtbaar gebeuren om iedere reddingsmogelijkheid uit te buiten, maar de harten der mensen zijn reeds te verhard dan dat zij in staat zijn mijn liefde te herkennen. U echter zult Mij zien en al het leed zal vergeten zijn, want dan bent u geen bewoner meer van deze aarde maar van mijn rijk - want een oord van vrede neemt u op dat in niets meer aan de oude aarde doet denken.

Mijn komst in de wolken is u mensen aangekondigd sinds mijn hemelvaart en reeds vaak werd Ik daarom door de mijnen verwacht. Maar mijn komst betekent ook het einde van deze aarde, en pas als een verlossingsperiode afloopt ben Ik te verwachten omdat mijn komst het einde betekent en met de wegneming een nieuw tijdperk begint. Maar eerst moeten dus alle voorwaarden te herkennen zijn die een oplossing van de aardse scheppingen vereisen, want zowel mijn wederkomst naar de aarde als ook de wegneming der mijnen kan niet plaatsvinden zolang voor de mensen de definitieve oordeelsdag niet is gekomen. Deze beide verschijnselen zouden voor de nog levende ongelovige mensen een geloofsdwang betekenen, maar Ik laat niets ongewoons gebeuren om de mensen te bewegen aan Mij te geloven. Pas het definitieve einde op deze aarde is daarvoor bepaald, want pas het definitieve einde op deze aarde heeft een scheiding van de geesten ten gevolge.

En dan kom Ikzelf tot de mijnen en haal ze op opdat zij gevrijwaard zijn voor de grote nood. Opdat zij het loon ontvangen voor hun trouwen nu jubelen en Hem lofprijzen, die zij nu aanschouwen in alle Heerlijkheid.

Amen