Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5796
26 oktober 1953

Het overwinnen van de materie - Het geestelijke rijk

Zolang uw denken en streven alleen de wereld en haar goederen geldt, zult u mijn rijk moeilijk verwerven, want "mijn rijk is niet van deze wereld". Mijn rijk kan alleen verworven worden door het prijsgeven van dat wat voor u mensen nog begerenswaardig is.

Mijn rijk vergt de overwinning van de materie, want dan pas kunt u vrijkomen uit de vorm en in mijn rijk binnengaan, als u zich van alles los maakt wat toebehoort aan mijn tegenstander. De materiële wereld is zijn rijk, ofschoon hij geen invloed heeft op de materie als zodanig. Een des te grotere invloed heeft hij echter op de mensen die als ziel het geestelijke in zich dragen, dat nu een stadium van ontwikkeling heeft bereikt, waarin het zijn heerschappij kan ontvluchten, waarin het zich van iedere uiterlijke vorm kan ontdoen bij juist gebruik van de wil. Dan wendt de tegenstander zijn invloed aan om de mens aan de materie te ketenen en zijn wil verkeerd te richten - zodat hij weer dat nastreeft wat hij al lang overwonnen heeft.

De materiële wereld is de grootste proef voor uw wil, want u moet er zich van afkeren, u moet vrijwillig afstand doen van alles wat u in het aardse leven begeerlijk schijnt, u moet naar het geestelijke rijk streven - dus kiezen en een beslissing nemen; voor mijn rijk of voor het rijk van mijn tegenstander.

Deze lokt u met zijn goederen - bedenk echter, dat deze goederen vergankelijk zijn, dat ze als zodanig kunnen vergaan, of ook door u afgegeven moeten worden in het uur van de dood. U kunt u er niet blijvend van verzekeren, u raakt ze onherroepelijk weer kwijt, binnenkort of later.

Denk daaraan en verwerf u door werken en ploeteren vroegtijdig goederen die u niet afgenomen kunnen worden. Goederen die onvergankelijk zijn en pas op hun juiste waarde geschat worden in de eeuwigheid, na de dood van het lichaam - die dan de rijkdom voor de ziel zijn die haar oneindig gelukkig zal maken.

Het verlangen naar de materie maakt u blind voor geestelijke goederen. U kunt ze niet herkennen als datgene wat ze zijn, omdat al uw gedachten alleen maar aards gericht zijn, en geestelijke stromingen geen indruk op u kunnen maken - want mijn rijk is niet van deze wereld, mijn rijk komt echter tot ieder die het begeert.

Daarom, maak u los van dat wat u de toegang in mijn rijk verhindert. Maak u vrij van het verlangen naar aardse goederen, lijd gebrek en doe afstand zolang u op aarde vertoeft, om dan in alle volheid mijn goederen van liefde te ontvangen in het geestelijke rijk.

Amen