Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5788
13 oktober 1953

De kerk van Christus (2)

Wiens streven naar Mij oprecht is, die bereikt ook zijn doel, want "Ik ben de weg, de waarheid en het leven". Wie Mij zoekt heeft ook al de weg betreden en hij wordt dan door Mij met de waarheid vertrouwd gemaakt, die hem het leven geeft. Wie Mij ernstig zoekt, die zoekt Mij evenwel niet in een bepaalde geestelijke richting, want hij weet dat Ik alleen in zijn hart te vinden ben en dat alleen zijn hart de doorslag geeft of Ik daar ben waar men Mij verkondigt.

Overal kan mijn leer over de liefde gepreekt worden, of de mens Mij overal vindt hangt echter alleen af van zijn hart welk verlangen er in hem leeft of het Mij waarlijk zoekt. Overal kunnen de woorden indruk maken en een verlangen Mij lief te hebben opwekken. Maar pas als die woorden doen "ontvlammen" is de juiste weg ingeslagen. Dan pas zal de mens ook in staat zijn te oordelen over de zuivere waarheid, hij zal alleen dat aanvaarden en nastreven wat tot het leven voert dat eeuwig voortduurt.

Is het hart gefascineerd door mijn woord, dan is ook de verbinding met Mij tot stand gebracht en mijn tegenwoordigheid in hem verzekerd. Dan geeft de mens met zijn hart ook aan geen enkele geestelijke richting de voorkeur maar alleen nog aan mijn kerk, die Ik zelf op aarde gesticht heb. Waarheen echter iedere kerkelijke organisatie kan leiden die mijn goddelijke leer van de liefde verkondigt en waarvan het geloof in Jezus Christus als Zoon van God en Verlosser van de wereld een vereiste is.

Daarom, bestrijd elkander niet zolang al uw streven op Mij gericht is, want dan leid Ik u op de juiste weg, op de weg van de waarheid, die naar het eeuwige leven voert. Dan ook zal ieder die tot mijn kerk behoort inzien welke leraren van de zuivere waarheid afwijken. Hij kan dan zelf de geestelijk blinden leiden, die onwetend van de gevaren zijwegen gaan die niet tot het doel voeren. En zoeken ook dezen die nog blind zijn serieus, dan laten zij zich ook graag leiden en zijn dankbaar voor iedere hulpverlening, omdat zij nu mijn leiding beseffen omdat - wie Mij ernstig zoekt - door mijn liefde omvat wordt en ook mijn liefde gewaar wordt.

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven". Wie dus streeft naar Mij, wiens hart naar Mij is gewend, kan niet verkeerd gaan. En al leeft hij nog in de dichtste duisternis, dus nog ver van de waarheid verwijderd, toch belandt hij in mijn kerk, die Ik zelf op aarde gesticht heb. Want zijn verlangen naar Mij, zijn geloof in Mij, is het fundament waar mijn kerk op gebouwd is. Want alleen een diep, levend geloof streeft naar Mij, alleen een diep gelovig mens heeft het verlangen van zijn hart op Mij gericht - en door hem laat Ik Mij waarlijk vinden.

Amen