Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5785
10 oktober 1953

Doe niets zonder Jezus!

Vraag steeds dringend mijn hulp en bijstand bij alles wat u ook onderneemt! Begin niets zonder Mij, ga geen weg zonder Mij, laat Mij steeds vooropgaan, dan zal Ik ook uw doel zijn dat u zeker bereikt.

Zo moet u ook uzelf met alle geestelijke wensen die u aan het hart liggen, aan Mij toevertrouwen en u zult steeds goede raad ontvangen want dan stuurt mijn geest u. U zult dan niet anders kunnen dan juist denken en handelen en met succes arbeiden voor Mij en mijn rijk, en toch ziet het er uit alsof u praat en handelt volgens uw eigen wil. Ik openbaar me niet zo duidelijk dat u gedwongen zou worden mijn wil te volbrengen en toch is het mijn wil die dan door u tot uitdrukking komt. Wanneer u Mij ieder werk, elke gedachtewisseling, in gedachten of letterlijk, aanbeveelt, kunt u ook van mijn inwerken zeker zijn. Toch is juist deze verbinding die u eerst met Mij zoekt nodig om daardoor mijn wil in u gewaar te worden en dienovereenkomstig te denken, te praten en te handelen.

En u hoeft u ook geen zorgen te maken of u de arbeid voor Mij wel kunt volbrengen, zolang u die niet als wereldlijke arbeid beschouwt maar altijd alleen Mij ermee dienen wilt en als mijn knechten steeds met Mij in verbinding blijft om mijn aanwijzingen in u op te nemen. Want dit laatste doe Ik door middel van uw hart, wanneer Ik in u gevoelens leg die u dan zo doen handelen zoals het mijn wil is. En dan zal ook elke onderneming van u gezegend zijn.

Amen