Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5729
21 juli 1953

Het benutten van de tijd van genade voor het einde

U zult het einde niet meer tegen kunnen houden, want de tijd is vervuld die God heeft bepaald sinds eeuwigheid, uw wil kennend die onstuitbaar op de diepte afgaat en daarom opnieuw moet worden gebonden. Wat de enkeling nog kan doen is zichzelf zo vormen, dat hij niet tot diegenen behoort die het slachtoffer worden van een nieuwe verbanning en ook op de medemensen zo in te werken dat ze voor het ergste oordeel gespaard blijven.

De tijd is vervuld. Dat betekent, dat de dag van het einde, de dag van de ontbinding van de materiële scheppingen op deze aarde, op elk ogenblik kan worden verwacht, ook wanneer u mensen geen tijd is vermeld, omdat dit weten alleen maar een heilloze verwarring zou aanrichten, maar voor niemand tot voordeel zou zijn. Doch het komt zoals het u verkondigd werd. En de laatste dagen gaan als in een ogenblik voorbij, want ze zijn alleen het einde van datgene wat u lange tijd tevoren werd voorzegd.

Het zijn al dagen van het gericht en ieder die met open ogen om zich heen kijkt, herkent dit. Maar wat nu alleen enkelingen overkomt, dat zal zich over alle mensen uitbreiden. Leed, benauwenis, doodsangst, nood en vertwijfeling. Ieder mens zal het meemaken, want de krachten van de hel zijn losgelaten en woeden en wakkeren aan waar er nog iets te verwoesten valt. En ze vinden steeds voor hen dienstbare mensen, door welke ze op elke manier schade kunnen aanrichten.

Maar ieder mens kan zich hulp verschaffen bij God. Ieder mens staan goede geestelijke krachten terzijde, die hij maar hoeft aan te roepen opdat ze hem beschermen voor gevaren voor lichaam en ziel. Wie zich aan God en Zijn lichtboden toevertrouwt, kan vol vertrouwen het einde tegemoet zien. De tijd is vervuld die u mensen gegeven werd voor het rijp worden van uw ziel. En de dag van het einde is vastgesteld sinds eeuwigheid. Maar u kent hem niet en u zult daarom ook nu nog kunnen beginnen aan het werk om u om te vormen. Want elk uur dat u uw gedachten naar boven richt, dat u de verbinding tot stand brengt met de geestelijke wereld uit welke u afkomstig bent, is voor u van nut.

Probeer alleen uw gedachten los te maken van de wereld. Laat u niet door de wereld en haar goederen beheersen, opdat de materie niet uw lot wordt voor eeuwige tijden. Laat uw gedachten opwaarts zweven en probeer deze hoogte te beklimmen. U zult het kunnen, omdat ontelbare geestelijke krachten u behulpzaam zijn, omdat ze u dragen als u hen daarom vraagt. U zult de wereld kunnen overwinnen, wanneer u het maar ernstig wilt.

Benut elke dag die u nog gegeven is als een buitengewone gave van genade. Maar houd er rekening mee, dat elke dag voor u de laatste kan zijn en dat nog slechts een hele korte tijd u scheidt van het einde van deze aarde. Want niet alleen een enkeling, maar alle mensen is het einde beschoren, opdat de wet van de eeuwige ordening vervuld zal worden. En deze wet is gegeven sinds eeuwigheid.

Wat u mensen dus voor uitstel aanziet, is in het plan van eeuwigheid inbegrepen. En het is slechts in zoverre als vertraging te beschouwen, dat de mensen al vóór de tijd het geestelijke dieptepunt hebben bereikt, dat een ontbinding van de aarde tot gevolg heeft. Maar God is barmhartig en Hij oordeelt niet vóór de tijd. Hij probeert in Zijn liefde nog steeds mensen te redden en Hij schenkt ongewone genadegaven die tot de redding moeten bijdragen.

Maar Hij stapt niet af van de dag van het oordeel en kondigt het met steeds meer aanmaning en waarschuwing aan. Maar Hij vindt weinig geloof en het einde komt steeds dichterbij. En het zal de mensheid verrassen, ondanks alle voorspellingen van Zijn zieners en profeten. En alleen hij die gelooft, zal zalig worden. Alleen wie gelooft, bereidt zich voor, hoewel hij het uur niet kent dat de Heer zal komen. Maar hij verwacht Zijn komen en hij houdt vol tot het einde.

Amen