Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5714
2 juli 1953

Hulp voor zwakke zielen in het hiernamaals

U zult geen uur passief mogen zijn dat u voor de verlossing van het geestelijke zult kunnen gebruiken. Het is werk dat de hoogste graad van naastenliefde betekent, wanneer u de zielen helpt zich uit hun keten te bevrijden. De zielen die zelf te zwak zijn en op uw hulp zijn aangewezen, ongeacht of ze zich nog op aarde bevinden of al in het hiernamaals zijn. U die wetend bent, u zult kunnen helpen. U zult hun datgene kunnen brengen wat hun zelf ontbreekt. U zult hun kracht kunnen bezorgen wanneer u zich liefdevol om hen bekommert, zoals u hen echter ook zult kunnen onderrichten, dat ze de hun overgebrachte kracht steeds alleen maar moeten benutten voor werken van liefde en dat ze daardoor steeds meer kracht kunnen verwerven. Op aarde moeten de mensen eveneens worden aangespoord om werkzaam te zijn in liefde, willen hun zielen zich verlossen uit hun boeien.

Wat u daarom zult kunnen doen om de medemensen of de zielen in het hiernamaals vooralsnog het weten over te dragen, dat en hoe een verlossing mogelijk is, dat zult u niet moeten nalaten, zelfs wanneer u nog niet de uitwerking zult kunnen zien die uw werkzaam zijn tot gevolg heeft. U zult er steeds aan moeten denken dat talloze zielen in zeer grote nood verkeren. En ontbreekt het u op aarde aan gelegenheid uw medemensen te onderrichten, hun van uw rijke weten door te geven of ze aan te manen werkzaam te zijn in liefde, bekommer u dan om de zielen in het rijk hierna die u buitengewoon dankbaar zijn voor uw hulpvaardigheid. Die ook uw onderrichtingen aannemen, die u omringen, omdat ze in uw nabijheid een zekere versterking voelen en die u voortdurend vragen om toevoer van deze kracht. Onderricht ze in gedachten of zet hun het woord Gods uiteen. En u zult dankbare toehoorders vinden en uw arbeid voor God en Zijn rijk zal waarlijk gezegend zijn.

Laat geen uur onbenut voorbijgaan dat u verlossingswerk zult kunnen verrichten. Want de aardse werkzaamheid heeft alleen aardse gevolgen, maar geestelijke werkzaamheid overtreft elk aards resultaat, omdat ze onvergankelijke goederen tot gevolg heeft. Goederen voor welke de zielen u innig dankbaar zijn, zodra ze hebben beseft in welke nood ze zijn of waren. Probeer ook uw medemensen het geestelijke rijk te ontsluiten. Tracht het denken in hen te veranderen. Tracht voor hen gebieden te openen die hun vreemd zijn en help ook hen op de weg die naar het geestelijke rijk leidt. Probeer hun het inzicht over te brengen dat niet het aardse bestaan, maar het leven in het geestelijke rijk na hun dood het eigenlijke leven is waar ze naar moeten streven gedurende het leven op aarde. Gebruik elk uur waarin u zult kunnen werken voor God en Zijn rijk. Want de tijd die u nog overblijft om voor Hem werkzaam te zijn is slechts kort en de geestelijke nood is reusachtig groot. Maar u zult ze kunnen terugdringen als u maar de wil hebt u verlossend bezig te houden, als u zult willen helpen waar hulp nodig is.

Amen