Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5712
30 juni 1953

Verrassend einde, ook voor de gelovigen

Voor velen die op de hoogte zijn, zal het uur van het einde als bij verrassing komen. Want ook zij achten het nog ver weg, omdat het aards gewoel nog geen achteruitgang laat zien, omdat de tekenen van het einde hun niet duidelijk genoeg zijn, hoewel ze het wel voor mogelijk houden dat ze in de eindtijd leven. En ook mijn gelovigen kunnen zich nog niet serieus schikken in de gedachte dat ze het einde beleven zullen. Want ook zij staan nog op de grond van de reële werkelijkheid, ook zij zien de medemensen steeds in bedrijvige drukte en het geestelijke weten komt hun bijna onwerkelijk voor bij het zien van het streven van de wereldse mensen, bij het zien van de aardse vooruitgang en de hoop en verwachtingen van de mensen over de komende tijd. Ook zij zullen dus verrast zijn en beseffen dat het onwerkelijk schijnende werkelijkheid wordt en alle verwachtingen van de mensen verloren gaan.

Het einde zal komen als een dief in de nacht, maar het kondigt zich tevoren aan. Het werpt zijn schaduw vooruit, het zal in het klein al tevoren plaatsvinden. Het zal zich door een natuurcatastrofe van zeer grote omvang aankondigen en deze zal de laatste aanmaning zijn, de laatste verwijzing naar het einde. En al twijfelt u mensen of u wilt het niet toegeven - mijn plan van eeuwigheid staat vast en volgens dit plan wordt alles afgewikkeld in het universum. Het einde zal er plotseling zijn, omdat er geen acht wordt geslagen op mijn aanmaningen en waarschuwingen die waarlijk voortdurend de mensen toekomen om hen niet onvoorbereid het einde te laten meemaken. En dat is toch het doel van mijn aankondigingen, dat de mensen er zich op instellen, dat ze over het einde nadenken en een begin maken met de arbeid aan de ziel, dat ze leven in overeenstemming met de korte duur van het leven van hun lichaam, dat desondanks de ziel de rijpheid kan opleveren.

Ik wil dat al mijn aanmaningen en waarschuwingen verbreid worden. Ik wil dat de mensen daar kennis over toekomt, zoals Ik ook wil dat hun onverbloemd de dag van het gericht en het lot van de van Mij afvalligen wordt voorgesteld. Want de mensen kunnen zelf hun redding bewerkstellingen, het einde hoeft voor hen geen uur van verschrikking te betekenen. Ze kunnen het einde ook rustig tegemoet zien, wanneer ze opvolgen wat hun op het hart wordt gedrukt, wanneer ze zich erop voorbereiden, dat wil zeggen volgens mijn wil nog op aarde leven tot het laatste uur geslagen heeft. Weliswaar kunnen ze dit uur niet meer voor zich uit schuiven, maar ze kunnen het bewust tegemoet zien, omdat dit het einde van de kwellingen betekent voor diegenen die Mij hebben gevonden en alleen de mensen hard zal treffen die met Mij gebroken hebben en daarom ook geen recht meer hebben de aarde te bewonen, die alleen voor het rijp worden van de ziel moet dienen.

Het einde komt net zo zeker als dat de nacht volgt op de dag. De dag is vastgesteld sinds eeuwigheid, maar u weet hem niet. Maar u zult moeten geloven dat vervuld wordt wat Ik aankondigde en steeds nog aankondig door zieners en profeten, dat deze dag nabij is, dat hij u allen zal verrassen en dat u daarom al elke dag als de laatste zult moeten beschouwen om nu bewust te leven en aan uzelf te werken. Dan hoeft u het einde nooit meer te vrezen. Integendeel, u zult vol vertrouwen mijn komen tegemoet kunnen zien, dat u die gelooft, zal verlossen uit grote nood.

Amen