Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5701
19 juni 1953

Onderzoek de geesten - Valse christussen en profeten

Onderzoek de geesten, of ze van God zijn. Als u geestelijk goed in ontvangst neemt, is het noodzakelijk zeer kritisch te zijn, waar deze geestelijke leringen van afkomstig zijn. U moet dit onderzoeken, want uzelf draagt de verantwoording voor uw ziel, voor welke alleen de waarheid van nut is, maar die door onjuiste opvattingen gevaar loopt in haar positieve ontwikkeling. Wordt u nu een geestelijke lering aangeboden, dus een weten dat aards niet is te bewijzen, dan zult u deze aan een ernstig onderzoek moeten onderwerpen. U zult moeten weten dat licht en duisternis tegen elkaar strijden, dat de vorst der duisternis tegen de zuivere waarheid strijdt, dat hij alles probeert om de mensen onjuist te laten denken en er ook niet voor terugschrikt zich in het gewaad van een engel te hullen om de mensen te misleiden.

Maar uzelf zult hem kunnen ontmaskeren. U zult kunnen onderzoeken welke geest u die opvattingen doet toekomen. En dit zijn voor u de kenmerken waarop u bij serieus onderzoek zult moeten letten: dat door de u toegezonden opvattingen van Jezus Christus als Gods Zoon en Verlosser van de wereld blijk wordt gegeven, dat ze Zijn leer en liefde bevatten en dat u wordt aangespoord Jezus na te volgen. Dan zult u ze absoluut mogen aannemen en God zelf als bron van het u toegezonden weten bestempelen. U zult het dan als goddelijke waarheid mogen uitdragen en verdedigen. U zult niet bang hoeven te zijn om door de geest der duisternis in een onjuist denken te worden gedrongen, want deze erkent nooit Jezus Christus, die de wereld heeft verlost van de zonde.

Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en in het bijzonder in de laatste tijd voor het einde. Ze zullen de naam van Jezus Christus in de mond nemen en toch geen ware verkondigers van Zijn goddelijke leer van de liefde zijn. Want ze zullen zelf niet opvolgen wat ze onderrichten, of hun leerstellingen werelds richten. Ze zullen niet als ware christenen te herkennen zijn.

En dit belijden met de mond is vaak een dekmantel, waaronder de vijand van de waarheid zich verbergt. Ze zullen zelf niet echt geloven in de woorden van Jezus, die Hij op aarde gesproken heeft, in Zijn beloften, want het ontbreekt hun aan liefde, het kenmerk van een ware navolger van Jezus.

En daarom zullen hun woorden geen geest in zich hebben. Ze zullen zonder kracht zijn. Ze zullen niet als zuivere goddelijke waarheid kunnen worden betiteld en ze zullen eveneens een serieus onderzoek vereisen. Maar u zult dit onderzoek altijd kunnen uitvoeren, als u - in het diepe verlangen naar de waarheid - God zelf om Zijn hulp vraagt, dat Hij uw geest moge verlichten, uw denken juist leidt en te allen tijde waarheid van dwaling leert te onderscheiden. En ieder die de geest uit God begeert zal Hem ontvangen.

Amen