Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5699
16 juni 1953

"U hebt toch een Vader" - De verhouding van het kind

Er is niets wat voor u onmogelijk zou zijn, wanneer u zich met Mij verbindt, wanneer u Mij vraagt om kracht, wanneer u dus Mij zelf door u werkzaam laat zijn. U hebt nu nog niet het juiste geloof, en zolang u twijfelt, verhindert u zelf Mij, dat Ik volgens uw wil in actie kom. Maar u zult moeten proberen dit geloof te verkrijgen. Verplaats u in de staat dat u vertrouwend als een kind met Mij praat, dat u zich werkelijk zal voelen als kinderen die naar de Vader komen in elke benarde toestand, het zij van geestelijke - of aardse aard. Zou u deze verhouding met Mij tot stand kunnen brengen, dan zal er in u ook geen twijfel meer zijn dat Ik u verhoor. Want als u Mij als Vader aanspreekt, bent u ook overtuigd van mijn liefde die zich naar mijn kinderen keert en hun hulp verleent in elke nood. U hebt toch een Vader, u bent niet tot wezen geworden, u hebt iemand die van uw nood en zorgen op de hoogte is, die alleen maar wil worden aangeroepen, omdat Hij naar de liefde van het kind verlangt en die wil beantwoorden.

Hoe rijk bent u toch te noemen. U hebt een Vader in de hemel die sterker is dan alle machten van de wereld, die dus ook alles van u kan afweren wat van de kant van de wereld op u afkomt. En omdat u zo'n Vader vol macht en liefde hebt, zal u zelf ook niets onmogelijk zijn, omdat Ik u steeds met mijn kracht terzijde sta, omdat u alleen maar vast hoeft te geloven om Mij ertoe te brengen een blijk van mijn macht te uiten. Zolang u verre bent van Mij, bent u ook onmachtig, maar zodra u een innige band met Mij tot stand zult hebben gebracht, moet ook de kracht van Mij op u overgaan en dan brengt u alles tot stand en kunt u alles aan en bestaan er voor u geen beperkingen, want alle grenzen vallen weg waar mijn kracht wordt gebruikt. Vertrouw slechts in vol geloof op de liefde van uw hemelse Vader en alle zorgen zullen van u afvallen, ze zullen steeds op het juiste moment zijn opgeheven, omdat u zelf de tijd bepaalt door de kracht van uw geloof.

Ik wil uw arbeid zegenen en uw gedachten sturen en geven dat u handelt naar mijn wil. Laat daarom de arbeid voor Mij en mijn rijk voorgaan op uw aardse bezigheid, die Ik dan eveneens wil zegenen en u geestelijke ondersteuning zend waar aardse kracht niet toereikend schijnt. En als Ik u zegen, zal alles lukken, als Ik u zegen zult u niet kunnen worden aangevallen door kwade krachten, want mijn zegen richt een beschermende wand op, waarachter u zich geborgen zal kunnen voelen, een beschermende wand waartegen al het vijandige te pletter loopt, omdat mijn zegende hand over u is uitgespreid, zolang u werkt voor Mij en mijn rijk. Ik wil voor u allen een goede huisvader zijn, zodra u als mijn knechten werkt in mijn wijngaard, zodra u Mij dient en tracht mijn rijk op aarde uit te breiden. En het zal u aan niets ontbreken, met kracht wil Ik u uitrusten en in mijn wil zult u dan uw verlossingsarbeid uitvoeren, waarvoor Ik u in dienst heb genomen in de laatste tijd voor het einde.

Amen