Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5675
13 mei 1953

Het aanroepen van lichtwezens - Eerst verbinding met de Vader

Stel u met alle goede krachten van het geestelijke rijk in verbinding, doordat u hun om hun bescherming vraagt, om hun zorg en hulp zowel in geestelijke als aardse nood. Zij zijn u in liefde toegedaan en willen u altijd helpen, maar ze zijn ook aan de wetten van de eeuwige ordening gebonden, zodat ze u niet eerder mogen helpen tot u hen zelf aanroept, omdat uw wil zelf de inwerking van goede of slechte krachten bepaalt. Dus moogt u zich onbezorgd tot de geestelijke lichtwereld wenden, maar een ding mag u daarbij niet vergeten:

Mij zelf.

Ik wil in uw hart de Koning zijn, Ik wil dat u met Mij zelf de verbinding tot stand brengt, dat u Mij zelf vraagt dat Ik u mijn helpers stuur, dat Ik mijn zegen geef, dat er niets gebeurt buiten mijn wil.

De verbinding met Mij is het doel van uw leven op aarde en als u Mij dus uitschakelt, doordat u zich uitsluitend aan de wezens van het licht overgeeft, zult u nauwelijks uw doel bereiken, want dan ontbreekt er een ding: het kinderlijke vertrouwen tot de Vader dat u ook de weg naar de Vader direct laat vinden. Ik ding om uw liefde, om de liefde van het kind voor de Vader. En deze liefde ontbreekt u als u Mij niet aanroept in elke lichamelijke en geestelijke nood, want als u Mij lief hebt, drijft uw hart u tot Mij.

Daarom is de rechtstreekse weg naar Mij ook het bewijs van uw liefde en uw geloof en al mijn engelen, mijn lichtboden en helpers verheugen zich over u als u Mij deze liefde betoont, en dan werken ze in mijn opdracht voor en in u. En als u zich ook in gedachten aan hun zorg overgeeft, zal het toestromen van kracht nooit zonder uitwerking blijven dat nu voortdurend op u overvloeit. U zult u getroost aan hen kunnen toevertrouwen, maar de band met Mij moet steeds vooropstaan, want Ik wil uw roep vernemen, voordat Ik. Mijn engelen aanwijs u hulp te bieden. Alle voeren alleen de wil van hun Heer uit, die ook hun eigen wil is en opdat de Heer hun de opdracht geeft, dienend bezig te zijn, wil Hij ook worden aangeroepen door hen die hulp nodig hebben.

Indien echter de liefde van een kind naar de Vader roept, zal de Vader alle krachten van de hemel in beweging zetten om Zijn kind te geven wat het verlangt. Want de liefde bereikt alles en deze liefde wil Ik van mijn kind ontvangen.

Amen