Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5665
2 mei 1953

De wil op God gericht - Kracht in de laatste strijd - Kracht van God

U zult het einde niet hoeven te vrezen als u maar de wil hebt Mij trouw te blijven, als uw denken en streven het bereiken van een geestelijke rijpheid geldt, als u Mij dus maar ter wille zult willen zijn. Dan komt alles zo op u af dat u steeds zult denken, spreken en handelen zoals het juist is. Dan zal ook geen vrees uw hart bevangen, maar er zal een wilskracht in u zijn zodat u met opgeheven hoofd alles tegemoet treedt wat op uw weg komt. Ik ken de wil van ieder afzonderlijk en Ik bedenk hem met kracht en genade in overeenstemming met deze wil. Zodra u op Mij en mijn rijk aanstuurt hoeft u de wereld niet te vrezen en ook niet de machthebbers ervan die ook onder mijn wil staan.

De komende tijd zal weliswaar eisen aan u stellen, maar u zelf zult met deze eisen meegroeien. U zult zaken de baas worden die u tevoren onoverwinnelijk toeschenen. En alles zal vanzelf geregeld worden zodra uw gedachten maar op Mij gericht blijven, zodra ze zich niet gevangen laten nemen door de wereld die ook met zijn verzoekingen op u af zal komen, hoe dichter het naar het einde gaat. Maar het grootste gevaar voor u is dat u uw ogen en gedachten op de wereld richt.

Wie echter de wereld heeft overwonnen, die zal de komende tijd, de geloofsstrijd en het einde niet hoeven te vrezen. Want hij heeft Mij en mijn rijk al gewonnen en hij kan niets meer verliezen. Wie Mij serieus zoekt, die zal Mij ook vinden. Wie Mij gevonden heeft, zal Mij niet meer willen opgeven. En hem houd Ik ook vast en Ik sterk hem tegen alle verzoekingen die op ieder mens afkomen zolang hij nog op aarde vertoeft. En opdat u niet zult verslappen in het verlangen naar Mij, opdat u niet zwak zult worden in de benarde toestanden door aardse macht, zal Ik steeds meer uw gedachten binnendringen en waarlijk meer macht over u hebben dan mijn tegenstander. Want zolang uw wil Mij geldt, heeft hij geen macht over u.

Heb daarom geen vrees, wat er ook gebeuren mag. Ik ben van alles op de hoogte en leid u zo dat u zich steeds inniger met Mij verbindt, dat u uw gelukzaligheid vindt in de uren van stille samenspraak met Mij, dat u elke gelegenheid benut om in mijn armen een goed heenkomen te zoeken, dat u steeds troost en kracht zult putten als u Mij tot u zult laten spreken.

Ik kom in het woord steeds weer tot u en breng u dus rechtstreeks kracht over die u sterk zal maken en in staat zal stellen weerstand te bieden zodat u de komende tijd niet zult hoeven te vrezen. Want de mijnen bezitten mijn liefde en zijn nimmer door Mij verlaten. En tot de mijnen behoren allen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden, die arbeiden voor Mij en mijn rijk, wier wil Mij is toegedaan en die Mij trouw willen blijven tot aan het einde.

Amen