Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5663
30 april 1953

Geestelijke storingen - Verzoekingen - Geduld

Een geestelijke uitwisseling verzekert u van geestelijke bescherming, wanneer u de waarheid maar begeert. Toch zult u kunnen worden gestoord op een dergelijke manier, dat u wordt gehinderd u innerlijk te concentreren, omdat de krachten van de duisternis elke gelegenheid te baat nemen de toevoer van de waarheid tegen te gaan. Als ze nu niet vanuit het geestelijke rijk op u in kunnen werken door u dwaling te doen toekomen, dan bedienen ze zich van de mensen op aarde om u te hinderen, wat echter alleen dan schadelijk voor u is, wanneer u zich door zulke storingen laat opwinden. Dan kunnen ze wel een succes behalen, maar nooit de geestelijke uitwisseling op zich in gevaar brengen.

U zult alles als toelating van God moeten beschouwen en weten dat ook u beproefd zult moeten worden, dat u zich zult moeten oefenen in geduld en zachtmoedigheid en dat u steeds een zege hebt bevochten, wanneer u altijd alles wat u overkomt in rust en gelijkmoedigheid het hoofd biedt. Want u wordt alleen dan rijper, wanneer u de vijand van de zielen niet meer de gelegenheid geeft u aan te vallen. Hij verheugt zich over al uw nederlagen, zoals innerlijke opwinding of ongeduld al kunnen worden beschouwd. En hij zal zijn pogingen opgeven, wanneer alles op u afketst, wanneer u zich in volledige harmonie van de ziel bevindt en alles aanvaardt als Gods wil of Zijn toelating.

De geestelijke uitwisseling loopt geen gevaar doordat u zo nu en dan gehinderd wordt. Uw verlangen ernaar zal echter toenemen en uw geestelijke arbeid zal met steeds meer ijver worden uitgevoerd, indien het verlangen naar God en de waarheid de mens vervult. Want geen duistere macht kan dit verlangen minder doen worden of zelfs smoren, omdat de wezens van het licht steeds zodanig op de mens inwerken, dat deze niet na zal laten God en de waarheid te zoeken en omdat de invloed van de lichtwezens steeds sterker zal zijn dan de macht van de duisternis.

Amen