Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5654
18 april 1953

Moeilijke dagen - Antichrist - Einde

De dag van verlossing is niet ver meer af, maar zal hij voor alle mensen ook verlossing betekenen? Zal hij niet eerder voor velen een dag van oordeel zijn waarin zij, in plaats van verlost, hernieuwd gebonden worden in de vaste vorm? En zo kan er naar deze dag verlangd maar er evenzo voor gevreesd worden. En die deze dag zouden moeten vrezen geloven er niet aan en zijn daarom reddeloos verloren, omdat zij niets doen om deze hernieuwde kluistering van zich af te wenden. Voor slechts weinig mensen zal die dag een werkelijke verlossing zijn, maar dezen hebben tevoren al geleden terwijl die andere niet weten hoe ellendig ze er aan toe zijn en daarom ook geen verlangen hebben naar een Verlosser. En toch zal Die komen om te verlossen die in Hem geloven.

Komt er voor alle gelovigen een zeer moeilijke tijd, dan mogen zij de belofte niet vergeten dat Ik zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En die tijd van nood moet voor hen evenzeer een bewijs zijn van de waarheid van mijn woorden, en des te vaster zullen zij geloven in mijn komst op de laatste dag en aan de redding uit de grootste nood. Het zal werkelijk een dag van verlossing zijn voor de mijnen, die bij de aanblik van het goede leven der ongelovigen geneigd zijn te twijfelen aan de waarheid van mijn woord.

En ter wille van de uitverkorenen zullen de dagen verkort worden. Ik zal de mijnen sterken tot die dag gekomen is en hij zal er sneller zijn dan hij verwacht wordt. De wereldsituatie zal dan weer zo rustig schijnen dat niemand aan een einde gelooft, want onder de heerschappij van de antichrist bedaren schijnbaar de golven van onrust, en aards is een opleving te zien die de mensen steeds goddelozer en liefdelozer laat worden. En alleen de mijnen herkennen daaraan het uur op de wereldklok, want alleen zij hebben gebrek en moeten lijden terwijl de overige mensheid zwelgt en in een roes van wereldse vreugden zich probeert te verzadigen. En niemand zal vermoeden hoe dichtbij het einde is wanneer de antichrist zijn wereldheerschappij begint.

Hij luidt het einde in, hij brengt de chaos tot stand en laat de geloofsstrijd ontbranden. Hij veroorzaakt als het ware de scheiding van de geesten, want onder zijn heerschappij wordt het belijden van Mij en mijn naam geëist, en bijgevolg is de definitieve beslissing gevallen die nog voor het einde moet plaatsvinden. Maar zodra deze geloofsbeslissing geëist wordt kunt u, mijn gelovigen, uzelf voorbereiden op mijn komst. Want met de toenemende nood beleeft u ook de vervulling van mijn voorspellingen over het einde.

U kunt dan elke dag op het einde rekenen en toch komt deze dag plotseling en onverwachts. Dan echter zullen die zalig zijn voor wie deze dag de verlossing brengt, maar huilen en tandenknarsen zullen zij die door de aarde verslonden en weer gebonden worden in de vaste materie. Maar u, die in Mij gelooft, vertrouw op mijn woorden dat u verlost zult worden uit tijden van hoogste nood. Dat Ik kom en u op zal halen en dat u daarom geen macht der aarde behoeft te vrezen. Want van Mij is de macht, de kracht en de heerlijkheid.

Amen