Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5650
12 april 1953

Geestelijke wedergeboorte

De geestelijke wedergeboorte zult u mensen moeten nastreven, want pas als u bent wedergeboren is u het eeuwige leven zeker. Uw natuurlijke geboorte is alleen de noodzakelijke gebeurtenis om de ziel in u de weg naar de wedergeboorte mogelijk te maken. Uw ziel moet wedergeboren worden, ze moet uit de toestand van levenloosheid in de toestand van het leven treden, ze moet uit haar omhulling naar buiten treden, ze moet opnieuw geboren worden, dus een gebied binnengaan dat haar tot nu toe vreemd was. Ze moet haar oude omhulling ontvluchten om zich nu te kunnen ontwikkelen in vrijheid en licht. Uw natuurlijke geboorte is een geschenk van God die de ziel de mogelijkheid geeft zich een nieuw leven te verschaffen. De wedergeboorte echter moet zij zelf nastreven. Zij moet bewust een nieuw leven binnengaan. Ze moet bewust op God aansturen en aan zichzelf werken om vrij te worden uit haar omhulling, die voor de ziel in zekere zin het graf was waaruit ze moest opstijgen om de toestand van de dood te verruilen voor die van het leven.

Deze wedergeboorte is geen geschenk van God maar moet door de ziel zelf worden nagestreefd, doch ze is het doel van de mens op aarde, dat hij bereiken moet, wil hij gelukzalig worden. En hij bereikt het wanneer hij door een leven in liefde de ketenen openbreekt die zijn ziel nog gebonden houden, wanneer hij door de liefde de goddelijke levensvonk in zich tot ontwaken brengt, wanneer de tevoren dode ziel die krachteloos en onwetend is, door deze levensvonk in zich wordt aangespoord tot God welgevallige werkzaamheid, wanneer ze zich als het ware innerlijk laat aanzetten tot het werkzaam zijn in liefde en daardoor kracht ontvangt om de ketenen open te breken en opwaarts te zweven in een rijk waar ze zich op haar gemak voelt, waar ze oorspronkelijk thuishoort.

Dan is ze opnieuw geboren. Dan leeft ze nog wel op aarde, maar ze leidt naast het aardse leven een geestelijk leven. Haar denken en streven is geestelijk gericht, ze heeft haar levenstaak ingezien en probeert die te vervullen. Ze leeft bewust in en met God.

Ze heeft echter deze geestelijke opwekking uit eigen wil volbracht, wel door de genade Gods ondersteund, die toch ieder mens ter beschikking staat, maar niet door ieder mens benut wordt omdat daartoe de wil ontbreekt. U mensen zult u de geestelijke wedergeboorte als doel van uw leven op aarde moeten stellen, want u zult pas leven als u wedergeboren bent, als uw ziel uit het graf van de dood is opgestaan, als ze de geestelijke duisternis ontvlucht is en het licht van de dag binnengetreden is. En elke gedachte die u bewust naar boven zult richten, elke daad die u volbrengt in liefde, verzekert u deze geestelijke wedergeboorte. Alleen moet het uw streven zijn, de ziel een volledig leven te geven, haar niet gevangen te houden wanneer ze de omhulling van het graf wil ontvluchten. U zult geheel bewust moeten streven naar de geestelijke wedergeboorte, doordat u zult overwinnen wat als keten nog uw ziel belast. U zult haar de volledige vrijheid moeten geven. De ziel moet een nieuw leven krijgen, vol van licht en kracht moet ze dit nieuwe leven binnengaan, een eindeloos lange toestand van gebondenheid moet worden losgelaten, ze moet wedergeboren worden in de geest en in de waarheid om nu dit leven eeuwig niet meer te verliezen.

Amen