Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5646
8 april 1953

Het diepste weten werd Jezus onthuld - Navolging van Jezus

De scheppingsdaad evenals de zondeval, het zich afkeren van het geestelijke van Mij, kan u mensen steeds alleen figuurlijk worden weergegeven, dat wil zeggen zo, dat het voor u begrijpelijk wordt wat de mensenzoon Jezus bewoog zich aan het kruis te laten slaan en waarom Hij moet worden erkend als Gods Zoon en Verlosser van de wereld. De graad van rijpheid van de mens bepaalt ook zijn vermogen om in te zien. Slechts zelden kan een mens in de diepste wijsheid doordringen en dus mijn heersen en werkzaam zijn begrijpen zoals de mens Jezus, want Deze was in staat alles te doorzien en zo ook mijn eeuwig heilsplan, het plan van het vergoddelijken van het eens geschapene. Dit diepste inzicht als mens was ook eerst het gevolg van Zijn leven in liefde, dat dus het vergoddelijken van zijn innerlijk tot stand had gebracht. De mens Jezus bereikte dus als het ware op aarde dit doel, dat Ik al het geestelijke, het door Mij geschapen wezenlijke, gesteld heb.

Het bereiken van dit doel, de vergoddelijking van Zijn wezen, moest onvermijdelijk een zo heldere geestelijke toestand met zich meebrengen dat Jezus alles kon inzien, overzien en doorzien, maar tegelijkertijd ook de eindeloos verre afstand van de mensen van Mij, die nooit tot dit doel kon leiden. Juist het hiervan op de hoogte zijn bewoog Hem ertoe iets te doen om Mij - Die Hij boven alles liefhad - mijn schepselen terug te brengen als wezens die zich door de liefde aan mijn oer-wezen hadden aangepast. De liefde voor Mij en voor Zijn medemensen was het goddelijke in Hem dat Hem nu ook van alles in kennis stelde en zo ook van de enige weg die voor het van Mij afgevallene behulpzaam was.

De mens Jezus kon echter nooit de kennis aan Zijn medemensen overbrengen. Hij kon hun wel de weg tonen om tot inzicht te komen, maar nooit Zijn eigen weten op Zijn medemensen overdragen. En daarom is de kennis van de schepping en van de afval van het geestelijke ook niet middels scholing te verkrijgen. Het kan ook niet door Mij zelf zo worden voorgesteld dat de mens het volledig kan begrijpen. Het is het diepste weten dat alleen maar door de liefde eigendom wordt van diegene die het wil bezitten. Toch wordt het denken van u mensen door mijn geest in goede banen geleid zodra u daartoe in staat bent, om niet ten offer te vallen aan de dwaalleren die uw beeld van Mij kunnen versluieren of ook misvormen, wat nooit de liefde voor Mij zou doen toenemen.

De ware liefde kan echter uw geest in een ogenblik verlichten en alles wat u tevoren nog onduidelijk was komt u geestelijk zo duidelijk voor ogen te staan dat geen werelds weten in staat is uw geestelijk weten te verdringen. Dan is het u onmogelijk nog een verkeerde gedachte te hebben. U ziet als dwaling in wat dwaling is, maar u weet ook dat u in de waarheid staat, in het juiste inzicht. Want dit is het licht dat in u binnenstroomt vanuit het Oer-licht, dat van buiten af niet aan het verstand kan worden overgebracht, maar dat ieder in zich heeft vanaf het allereerste begin.

Op aarde bereikt een mens zelden de graad van rijpheid die hem alles onthult wat de mens Jezus werd onthuld. Toch is de juiste navolging van Jezus de enige weg die hem de geheimen onthult. En voor degene die deze weg gaat zal ook het scheppingswerk, de zondeval en het verlossingswerk van Jezus Christus begrijpelijk worden. En hem zal het inzicht, de kennis van mijn regeren en werkzaam zijn, van mijn heilsplan van eeuwigheid gelukkig maken. En het zal zijn liefde voor Mij verdiepen - Die mijn overgrote liefde alleen werkzaam liet zijn om weer liefde te geven en liefde te ontvangen en Die het daarom ook nooit moe wordt de liefde van mijn schepselen te verwerven, tot ze Mij deze uit zichzelf schenken als mijn kinderen, tot ze zichzelf vergoddelijkt hebben door de liefde.

Amen