Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5629
18 maart 1953

Je terugtrekken in de stilte - Tijd van nood

Blijf herhaaldelijk stilstaan bij geestelijke gedachten. Trek u terug in de stilte. Houd tweespraak met uw Vader van eeuwigheid en breng zo de verbinding tot stand met de geestelijke wereld, zodat haar stralingen u kunnen raken, zodat u dus een geopend hart hebt, dat er in u geen weerstand is tegen de stroom van genade van boven. De kracht van Gods liefde kan bij u niet werkzaam worden, zolang u zich afsluit. Dus moet uw wil bereid zijn kracht uit God in ontvangst te nemen. Dit bewuste zich openen zult u zeer vaak moeten oefenen. En u zult met diepe vreugde een geestelijke versterking bemerken.

U zult niet meer het gevoel hebben alleen te zijn. U brengt dan een relatie met de geestelijke wereld tot stand, die u een stellige zekerheid geeft tegenover de aardse wereld. Laat niet deze de heerschappij over u verkrijgen, maar stel steeds de geestelijke wereld voorop. Dat wil zeggen laat God zelf steeds bij u aanwezig zijn door een bewust verlangen naar Hem. Slechts zo zal uw ziel rijp kunnen worden, want dan doet u alles bewust. U tracht in alles volgens de goddelijke wil te leven. U hebt al uw zinnen op het geestelijke gericht.

In de komende tijd zult u deze instelling hard nodig hebben, want de wereld zal het u erg lastig maken. U zult veel kracht nodig hebben en u zult deze steeds alleen maar kunnen ontvangen door levend contact met God, met de wereld die u ondersteunt in het streven opwaarts te gaan. En het zal steeds moeilijker worden om uw zinnen alleen op het geestelijke te richten. Oefen daarom tevoren ijverig. Leef geen dag zuiver werelds. Trek u steeds weer terug in de stilte. Gebruik elke gelegenheid om uw gedachten omhoog te zenden.

En al laat u ook alleen maar een korte roep uit uw hart opstijgen, hij zal gehoor vinden en de wezens van het licht zullen u niet alleen laten als u om ondersteuning vraagt. Worstel daarom om u te verzekeren van Gods aanwezigheid. Blijf in de liefde en vertrouw op Hem, dat Hij recht maakt wat krom is, dat Hij geneest die ziek zijn. En geloof dat Hij sterker is dan alles wat u vreest, wat u bedreigt. Vertrouw op Hem en geef u aan Hem als Zijn eigendom. En Hij zal u waarlijk niet verlaten. Begin en eindig elke dag met Hem en Hij zal uw voortdurende begeleider zijn. Hij zal u leiden uit alle nood.

Amen