Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5621
11 maart 1953

Geloofsstrijd - Antichrist - 't Belijden voor de wereld

U zal een sterke beproeving opgelegd worden in de laatste tijd voor het einde, en wat u niet voor mogelijk houdt zal gebeuren. Want ieder geloof wordt bestreden en als gevolg daarvan zullen de mensen voor elkaar hun geloof verloochenen, zodat niemand meer zijn gezindheid laat zien en ieder de vijand is van de ander. Maar dan vraag Ik van u als mijn aanhangers op aarde een openlijk belijden, want dan is de tijd gekomen waarvan geschreven staat: "Wie Mij belijden zal voor de wereld die zal Ik belijden voor mijn Vader". Want deze belijdenis kan nog voor velen een bemoediging zijn, zodat zij zich niet verbergen en ook geen aardse vijanden vrezen.

Het zal een zware tijd zijn, en toch behoeft u ze niet te vrezen zolang u zich in gedachten met Mij verbindt want dan ben Ik zelf bij u en leid uw schreden, uw woorden en gedachten. Vrees hen niet die wel uw lichaam maar niet uw ziel kunnen doden. Zodra het om uw geloof gaat weet u ook dat de tijd gekomen is die Ik verkondigd heb, en dat het laatste einde niet ver meer af is.

De voorafgaande geloofsstrijd is de laatste fase op deze aarde, en zo zeker als die ontbranden zal zo zeker komt ook het einde waarnaar u, mijn dienaren en getrouwen, alleen maar hevig verlangen kunt omdat zij u verlossing brengt uit alle nood. Maar de tijd voordien moet er zijn om de mensen nog de gelegenheid te geven voor een beslissing. Pas dan zal blijken wie tot Mij en wie tot mijn tegenstander behoort, wie de wereld meer liefheeft dan Mij en zich daarom aan hem heeft overgegeven. Want deze zal Mij verloochenen. En het schandelijke optreden tegen de mijnen legt getuigenis af van de activiteit van mijn tegenstander, die zich in de antichrist zal belichamen en brutaal optreedt tegen mijn aanhangers, dus ook tegen Mij zelf.

Maar uw kracht en uw moed Mij te belijden en uw wil tot liefhebben zal toenemen, en Ik zal u bijstaan op zulk een in 't oog lopende wijze dat u Mij herkent en dan ook steeds luider mijn naam belijdt voor de wereld.

En ter wille van mijn uitverkorenen worden de dagen verkort, zeer snel zal het einde komen, en Ik zelf kom dan de mijnen te hulp en zal ze wegnemen, opdat zij van het vernietigingswerk op deze aarde verschoond blijven en vrede vinden na deze zware tijd van beproeving. Maar al de anderen worden door 't laatste oordeel getroffen, want alles wordt vervuld zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

Amen