Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5617
9 maart 1953

Vaderhuis en gelukzaligheid

U moet uw intrek nemen in mijn vaderhuis. U zult daar verblijven in eeuwigheid, waar Ik u eerst had geplaatst om in alle gelukzaligheid werkzaam te zijn. Maar dan zult u uw God en Vader van eeuwigheid kunnen zien in Jezus Christus. Ik zelf zal onder u zijn en uw gelukzaligheid zal onmetelijk zijn en blijven, want in eeuwigheid komt er aan de heerlijkheid in mijn rijk geen einde. Wat u mensen op aarde zult kunnen bereiken, is zo onbegrijpelijk en overweldigend, dat u niets anders meer op aarde zou nastreven, als u zich deze heerlijkheid voor zou kunnen stellen.

Maar u zult, zonder daarvan op de hoogte te zijn, moeten streven naar mijn rijk. U zult in vrije wil in uw vaderhuis moeten terugkeren, omdat dan pas uw lotsbestemming de gelukzaligheid is, welke als voorwaarde heeft, dat het wezen in vrije wil de volmaaktheid heeft bereikt. Ooit is deze gelukzaligheid voor u weggelegd, doch aan uzelf is het overgelaten, hoe lang u uw terugkeer in het vaderhuis nog wilt uitstellen. Uzelf bepaalt de tijd, en die kan al bij uw lichamelijke dood ten einde zijn en u de volmaaktheid op deze aarde hebben opgeleverd. Ik wacht op allen en Ik houd voor ieder van u de woning bereid.

Laat u zich door deze woorden van Mij aangesproken voelen. Laat u aansporen er ernstig naar te streven naar Mij te komen in mijn rijk. Stelt u zich het heerlijkste lot voor en toch zult u niet bij benadering het juiste beeld hebben van datgene wat Ik heb bereid voor de mijnen, voor de mensen die Mij liefhebben met heel hun hart en heel hun ziel.

En dit alles zult u kunnen bereiken als u mijn geboden maar onderhoudt: Mij en de naaste te beminnen.

U zult u alleen door onbaatzuchtige naastenliefde zo moeten vormen, dat het geestelijke rijk met zijn licht u kan opnemen zonder dat u vergaat. Dan zult u uw vaderhuis kunnen betrekken. Dan kom Ik zelf u tegemoet en leid u naar alle heerlijkheden toe. En u zult in mijn nabijheid, met mijn liefde doorstroomd, onbeschrijfelijk gelukzalig zijn en blijven tot in alle eeuwigheid.

Amen