Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5605
18 februari 1953

Het opwekken van doden door Gods woord

U moet het dode tot leven wekken. Uit de diepte zult u het levenloze omhoog halen en weer leven inblazen, u moet het met een kracht aanraken die het levend maakt. Deze kracht is mijn woord dat uit den hoge tot u komt, dat Ikzelf u doe toekomen opdat u het als tussenpersoon doorgeeft, opdat mijn kracht ook hen beroert van wie de geest nog dood is.

U bezit iets kostbaars, een gave die wonderwerking heeft. U bezit geestelijke kracht en kunt daarmee de doden tot leven wekken. Doch zoals u het van de eeuwige Liefde ontvangt, zo moet u mijn woord ook in liefde doorgeven. De wil tot helpen moet u aansporen, uit te delen wat ook u tot leven heeft gewekt, dan zult u steeds succes hebben en zegenrijk kunnen werken op aarde en ook in het geestelijke rijk.

Overal is grote duisternis en in deze duisternis vertoeven talloze geestelijk dode zielen. Leven echter betekent licht. Ontwaken ten leven kan echter alleen die ziel die wordt aangeraakt door een lichtstraal die de warmte van de liefde uitstraalt, en dus stimulerend werkt op de verstarde ziel. Een liefdelicht moet deze dode zielen beroeren, dan ontwaken zij zeker ten leven.

En deze liefde- en lichtstraal moet u hun brengen terwijl u hun mijn woord schenkt, dat hen bovenmate weldadig aandoet zodra het hun in liefde aangeboden wordt. Het is een geneeskrachtig levenswater dat u door mijn liefde en genade onafgebroken toevloeit. Uw zielen worden er gezond door en vinden het ware leven en u behoeft daarom de dood van de ziel niet meer te vrezen.

Maar de vele zielen die in hun graven liggen, die zich weliswaar volgens hun idee nog op aarde bevinden en toch geestelijk dood zijn en in een beklemmende duisternis - deze zielen omringen u en die moet u hulp bieden. U moet hen ophelpen uit de nacht van de dood tot het licht van het leven, want u heeft een doeltreffend middel. U heeft het enige middel dat hen helpen kan, mijn woord, de kracht- en lichtuitstraling van mijzelf die nooit zonder uitwerking blijft - als zij de zielen maar beroeren kan.

Zolang mijn woord niet verder doordringt dan alleen tot het oor van de mensen raakt het de ziel nog niet, want deze alleen is voor de werking van mijn woord ontvankelijk. Maar alleen de liefde opent de deur, zodat Ikzelf met mijn liefdekracht die ziel kan aanraken. En uw liefde opent voor Mij de deur als u uw best doet deze dode zielen hulp te bieden en u hun mijn woord in liefde verkondigt.

Bedenk welke macht u gegeven is: U kunt doden opwekken ten leven met mijn woord, en als alleen de liefde u er toe aanspoort mijn woord te verbreiden zal Ik uw pogingen zegenen. Draag licht in de duisternis waar die ook mag zijn. Neem al degenen aan die geestelijk dood zijn en gedenk zowel uw dode medemensen als ook de doden in het hiernamaals. Wil dat zij ten leven ontwaken en breng hun in liefde mijn woord, en de kracht van mijn woord zal wonderen verrichten. De zielen zullen ontwaken ten leven en het licht zien, en zij zullen het leven nimmermeer verliezen.

Amen