Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5601
13 februari 1953

Een goede Arts voor de zielen - Heilzame middelen

U mensen wordt waarlijk heil gebracht door de verkondiging van mijn woord. Uw zielen zijn ziek en ze moeten gezond worden en alleen een goede arts kan hun het juiste middel geven dat hun genezing brengt. Alleen een goede arts herkent uw ziekte en weet wat u mankeert. En alleen een goede arts zal u vrij kunnen maken van ziekte en leed, want een goede arts heeft de liefde in zich en hij wil niet dat de mens lijdt wanneer hij hem redding kan brengen. Maar uw zielen zijn ziek en hebben dringend hulp nodig. U leidt een leven dat de ziel schaadt en u zult eerst moeten inzien waarin het nadeel bestaat dat uw leven op aarde de ziel oplevert. U zult onderricht moeten worden, omdat u geheel onwetend bent. Als u nu mijn woord wordt verkondigd, spreekt de Arts van uw ziel zelf tot u en Hij geeft u de richtlijnen om de ziel naar de genezing te voeren.

Maar u zult er nu ook naar moeten luisteren. U zult moeten opvolgen wat Ik u aanraad. U zult aan uw ziel moeten denken die zich in de ellende bevindt zolang u niet doet wat Ik verlang, zolang u mijn woord niet opvolgt. Als Arts van uw zielen treed Ik u steeds tegemoet waar mijn woord wordt verkondigd. En u zult er waarlijk van overtuigd kunnen zijn dat Ik u niets verkeerds voorschrijf. U zult met zekerheid het herstel van uw ziel kunnen verwachten wanneer u aan mijn woord gehoorzaamt, want het heeft de geneeskracht in zich. Het bezorgt de ziel wat haar mankeert, het versterkt haar en brengt haar tot leven en ze ontwaakt in een nieuw leven, want de toestand ervoor was slechts een vegeteren zonder licht en kracht.

Laat u door de Arts van uw zielen raad geven en helpen, want alleen de liefde zet Mij ertoe aan u hulp te verlenen. En mijn woord moet u mijn liefde bewijzen, opdat u zich vol vertrouwen aan mijn voorzorg overlaat, opdat u Mij gehoorzaamt en zo een leven tegemoet gaat dat nooit meer eindigt, ook al is uw lichamelijk leven beëindigd. Zorg ervoor dat uw ziel niet ziek het geestelijke rijk binnengaat, want dan is de genezing aanzienlijk moeilijker. Want u zult alleen in de verkondiging van mijn woord het juiste geneesmiddel kunnen vinden dat voor u op aarde altijd binnen bereik is, terwijl er in het rijk hierna eerst veel liefdevolle hulp nodig is totdat u het als redding voor uw ziel herkent en u het dan zult moeten verlangen om het te kunnen ontvangen. Op aarde treedt de Arts van uw zielen u voortdurend tegemoet en Hij biedt u Zijn geneesmiddel aan. Ga daar niet aan voorbij, laat u gezond maken en sterken. Maak uw ziel krachtig met mijn woord en u zult gezond worden en bevrijd zijn van alle nood.

Amen