Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5592
1 februari 1953

"Ik ben het Licht van de wereld" - Licht is waarheid

Ik ben het Licht van de wereld en alleen daar waar Ik ben, kan het licht schijnen. Waar Ik echter niet ben, is duisternis. Wie deze woorden diep in z'n hart laat doordringen, zal ook spoedig door een lichtstraal worden aangeraakt, want hij zal inzien dat hij de weg naar Mij moet nemen om tot het licht te komen. Maar licht is waarheid en de waarheid komt van Mij. En zo kan niemand in de waarheid gaan die zich ver van God af bevindt, die Mij zelf niet in zich heeft opgenomen zodat Ik een licht in hem kan ontsteken. Maar Mij opnemen betekent de liefde tot zijn eigendom maken, want wie in de liefde leeft, leeft in Mij en Ik in hem. Ik ben dus de Liefde, de Waarheid, het Licht, het Leven. Zonder Mij leeft u elders, in de duisternis. Waar u ook maar ergens anders het licht zoekt - u zult het niet vinden als u het niet in uzelf ontsteekt door de liefde. Als u Mij, de Liefde zelf, niet tot u trekt door werkzaam te zijn in liefde.

Er kan wanorde in uw gedachten zijn, maar dan is er ook wanorde in uw hart. Dan is de liefde niet in u die alles ordent volgens de eeuwige wet, die ook uw denken juist leidt en geen onduidelijkheid, geen vragen en geen twijfel in u laat bovenkomen. Zo is er dus pas dan licht in u, wanneer Ik zelf onderdak heb gevonden in uw hart, omdat Ik zelf het licht ben van eeuwigheid. Het staat u echter vrij het licht te kiezen of de duisternis. Gelooft u in Mij door wie het licht in de wereld is gekomen, gelooft u in Jezus Christus en Zijn verlossingswerk, dan zult u ook proberen Mij te winnen. U zult u door Mij uit de duisternis laten wegroepen, u zult naar mijn stem luisteren. U zult mijn geboden van de liefde herkennen als mijn wil en u zult mijn wil binnengaan ter wille van het licht. U zult verlangen naar Mij, naar mijn liefde, naar het leven dat Ik u beloofd heb. U zult inzien dat er zonder Mij geen leven is en dus vrijwillig in het lichtschijnsel treden dat Ik zelf uitstraal. U zult het licht zoeken en het ook vinden. U zult in de waarheid verkeren zodra u in de liefde leeft. Er is geen andere weg om tot de waarheid te komen dan door de liefde. En dat zal u ook de dwaling begrijpelijk maken die over de hele wereld verbreid is, die onvermijdelijk daar moet zijn waar geen liefde is.

De liefde onder de mensen is echter bekoeld. Waar zal de waarheid nog aangetroffen kunnen worden die er niet zijn kan waar Ik niet zelf ben. Die niet buiten Mij bestaat en die door de liefdeloosheid van de mensen zelf verdrongen werd. Waar geen liefde is, is duisternis, ook al is het verstand van de mensen nog zo hoog ontwikkeld. Ik ben het Licht der wereld, maar Ik ben ook de eeuwige Liefde. Waar echter het licht gedoofd wordt, waar de liefde niet te vinden is, daar is ook duisternis van de geest. Daar is dwaling, onwetendheid, verblinding en geestelijke verwaandheid, want daar heerst de vorst der duisternis, die de waarheid wil verdringen en daardoor ook Degene, die de eeuwige Waarheid, die het Licht van eeuwigheid is.

Amen