Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5575
12 januari 1953

De zin van lijden en ziekte

Alle nood die u op aarde moet verduren zal u meervoudig vergolden worden, en u zult in gelukzaligheid beseffen wat uw staat van lijden op aarde u heeft opgebracht - die mijn liefde inzag als heilzaam voor uw ziel - en die daarom alleen uit liefde u werd opgelegd.

U, mensen geloof toch, dat u allen nog gelegenheden nodig hebt om rijper te worden, dat zelden een mens op de aarde te vinden is wiens ziel al zo kristalhelder is bij het verlaten van het lichaam, dat zij als mijn kind direct kan ingaan in het geestelijke rijk. Geloof het, dat maar weinig mensen de graad van kindschap Gods bereiken zouden - die hun het erfdeel van de Vader oplevert, als Ik voor hen niet de mogelijkheid zou scheppen van ziekte en leed, een toestand die de ziel volkomen kan zuiveren van alle afvalstoffen - en als het ware het afdragen van alle schuld nog op aarde betekent.

Ik alleen ken de bereidheid en het in staat zijn liefde te geven van ieder mens, dus ook zijn graad van rijpheid. Ik weet waarlijk ook het beste wie met Mij al zo nauw in verbinding staat dat Ik hem als mijn kind kan aannemen. Maar volgens de wet van eeuwigheid moet de ziel bij het sterven van het lichaam volledig zuiver en zonder afvalstoffen zijn, omdat de hoogste graad van gelukzaligheid - het kindschap Gods - alleen op de aarde bereikt kan worden, omdat voor de ziel de hoogste voltooiing in het geestelijke rijk - een opklimmen naar het kindschap Gods - in het hiernamaals niet meer in aanmerking komt.

Daarom wordt de ziel nog op aarde de gelegenheid geboden zich te vervolmaken, wat een moeilijk aards bestaan vol van leed teweeg kan brengen.

Liefde en leed leiden de ziel naar volmaaktheid. Liefde en leed laten de ziel rijpen. Liefde en leed laten de ziel deelachtig worden aan de grootste vreugden en de gelukzaligste verbondenheid met Mij. Het kind sluit zich aaneen met de Vader - en blijft dan eeuwig met Hem verbonden.

Het aardse leven echter is begrensd, het is maar een vluchtig ogenblik vergeleken met de eeuwigheid. En of het nog zo smartelijk is, de vreugden aan het Hart van de Vader wegen duizendvoudig op tegen het leed. Dankbaar ziet eens de ziel terug en ziet de overgrote liefde van de Vader, die haar dit oneindige geluk bereiden wilde - en haar alleen daarom op aarde liet lijden.

Amen