Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5572
9 januari 1953

De tegenstander weet dat hij niet veel tijd meer heeft

De tegenwoordige tijd staat onder de invloed van mijn tegenstander, wat toch niet zeggen wil dat Ik mijn macht, mijn liefde en genade niet laat zien. De mensen zelf geven hem gelegenheid door hun wil hun gezindheid hun handelen en spreken. Zij verwijderen zich daardoor van Mij en kunnen op die manier de invloed van mijn liefdestraling niet meer bespeuren, waarvan de werking hen van zijn invloed bevrijden kon. Het is nu de tijd van het einde zoals geschreven staat, en hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft.

Daarom woedt hij zeer opvallend en wordt toch niet door de mensen herkend, en mijn tegenstander strijdt bijzonder hard waar er duidelijk naar Mij gestreefd wordt. Dat zal voor u altijd de verklaring zijn als mensen, wanneer zij streven naar het geestelijke, in conflict raken met zichzelf of met hun omgeving.

Het geestelijk streven, dat wil zeggen: uw blik op Mij richten is voor mijn tegenstander een gruwel en vervult hem met haat en vernietigingswoede. Hij bedenkt de schandelijkste plannen en de uitwerkingen ervan zijn duidelijk onder mijn kinderen te bespeuren, onder hen die Mij trouw willen dienen, onder hen die het licht ontvangen en moeten uitdragen in de wereld. Want dit "licht" onderbreekt hij hinderlijk met zijn dwaallicht, hem stoort het licht van boven en hij zou het graag uitdoven. Hij vecht om iedere ziel die hij dreigt te verliezen, en omdat het merendeel van de mensen hem vrijwillig volgt is hij vertoornd over elke ziel die hem herkent en zich nu van hem losmaakt.

Het is een tijdsverschijnsel dat echter alleen begrepen wordt door de mens die oorzaak en doel kent van het beëindigen van deze aardse periode, die weet van de strijd tussen licht en duisternis en van het nabije einde. En hoe meer het einde nadert des te heftiger zal hij woeden en verwarring stichten onder de mensen. Voor hem is elke list en iedere leugen goed, hij gebruikt alle wapens gewetenloos ook als zij de ziel voor wie hij vecht de dood brengen. Hij zal optreden onder een masker en vaak moeilijk te herkennen zijn, hij zal ook onder de mijnen verschijnen en alle misleiden die zich door zijn masker laten misleiden. En Ik verhinder het hem niet, want tot aan het einde van deze wereld heeft hij macht en kracht en die kan hij ook beproeven. Maar in gelijke mate sta ook Ik klaar met mijn genadegaven, die als zij maar benut worden de overwinning over hem behalen op de dag van het gericht.

Wat lang van tevoren aan u mensen verkondigd werd moet ook vervuld worden, en daartoe behoort ook het woeden van satan in de laatste tijd voor het einde. Toch is er voor u allen altijd een weg die uit de chaos voert, er blijft u een toevluchtsoord over waarheen u kunt snellen in ieder gevaar. Kom allen tot Mij als u belast en beladen bent, Ik zal u verkwikken. Draag al uw leed, uw bange vragen, uw angsten, zorgen en twijfels tot Mij, Ik sta altijd en overal voor u klaar. Ik zal u altijd bijstaan en kracht geven als u zwak bent en Ik zal u uit de nood van uw ziel weghalen. Want die Mij in ernst zoekt behoeft niet te vrezen in handen van mijn tegenstander te vallen, omdat Ik reeds bij hem ben als hij naar Mij verlangt.

Nog een korte tijd, en de vlam van de wereldbrand die mijn tegenstander ontstoken heeft om zichzelf in deze gloed te verbergen zal hoog oplaaien. zijn tijd is nog niet ten einde, dus is hij nog volop bezig en benut die tijd goed. Maar zij zal beëindigd worden wanneer Ik dat wil, want Ik ben waarlijk Gebieder over hemel en aarde, over de goede- en slechte geestenwereld en niets kan geschieden zonder mijn wil of toelating.

Zodoende is het mijn wil dat hij gekluisterd wordt duizend jaar lang, dat hem de macht en invloed over het menselijke geslacht voor een tijd ontnomen wordt. Het is mijn wil dat er eenmaal weer vrede zal komen onder de mensen, en dat zij die zich als de mijnen hebben laten kennen verlost worden van zijn gewelddadige invloed.

Het is mijn wil dat de mijnen de zegepraal over hem behalen, dus zal Ik ze ook in de tijd van de hevigste strijd niet verlaten en Ik zal hen steeds nabij zijn en niet toelaten dat zij door hem verdrukt worden boven hun krachten. Ik zou steeds bij u willen zijn, dat wil zeggen: u moet ondanks alle aanvechtingen van zijn kant altijd in de liefde volharden omdat Ik zelf dan bij u kan zijn en hij dan van u wijken moet van u, die hij nu definitief aan Mij verloren heeft.

Amen