Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5564
25 december 1952

De stem van de Vader (Kerstmis)

De stem van de Vader zult u moeten herkennen in elk woord dat van boven tot u komt. Het is mijn geest die tot u spreekt. Het is mijn kracht die u toestroomt. Het is licht van mijn Licht dat u toe straalt. Het is het woord waarmee mijn oneindige liefde invloed op u uitoefent, opdat u Mij zult begrijpen, opdat u mijn wil zult vervullen, getroost zult worden in de nood en onderricht in alle waarheid. Slechts Een kan u deze waarheid bezorgen: uw God en Vader van eeuwigheid die u onderricht opdat u Hem zult herkennen en Hem zult leren liefhebben. Want Ik wil uw liefde.

Daarom spreek Ik u toe. U die Mij niet kunt zien en bijgevolg ook niet op Mij aanstuurt als u geen kennis hebt die u geloof kan schenken. Maar Ik wil dat u in Mij gelooft en daarom doe Ik alles om u dit geloof te bezorgen.

Ik maak me aan u bekend.

U mensen zult dit geschenk van genade niet in zijn volle betekenis kunnen begrijpen. De Heer van de oneindigheid, de eeuwige God en Schepper die alles liet ontstaan wat voor uw ogen zichtbaar is en oneindige onzichtbare werken voor u heeft geschapen.

Hij buigt zich liefdevol naar u over. Hij spreekt de afzonderlijke mens toe, zoals Hij echter ook door hen tot alle mensen spreekt. Hij openbaart zich aan u.

En slechts weinig mensen herkennen Zijn stem.

Maar deze weinigen hebben ook een verlichte geest, want wie in staat is Mij te horen, wie Mij zelf herkent in het woord dat Ik naar de aarde stuur, die is ook doorstraald met de kracht van mijn geest en hij heeft nu een geheel andere kijk op alle gebeurtenissen, op alles wat hem omgeeft en wat hij beleeft.

Mijn geest verlicht zijn denken en geeft hem ook duidelijkheid over alle samenhang. Hij kan niet meer twijfelen, juist omdat hij Mij zelf herkent als Ik hem toespreek door mijn woord. Waar mijn geest werkt, daar is ook weten. En weten is licht dat de duisternis doorbreekt.

Maar waar zult u mensen op aarde nog een licht vinden? De mensen gaan voort in de duisternis. Ze hebben een verduisterde geest. Ze denken niet na. En zouden ze nadenken, dan zouden ze geen duurzaam resultaat behalen.

Er is duisternis op aarde, die alleen door één Licht van boven kan worden verdrongen. Maar Ik ben steeds bereid een licht voor u te ontsteken. Ik ben steeds bereid u met de kracht van mijn geest te doorstralen, als u maar bereid bent de woorden van mijn liefde aan te nemen, als u maar uw harten zou willen openen om de stroom van mijn liefde binnen te laten, als u mensen maar zou begeren Mij te horen.

Ik zou graag willen dat u Mij zult leren liefhebben. Daarom zult u naar Mij moeten luisteren. U zult mijn openbaringen moeten aannemen en het zal licht in u worden, want u dringt dan door tot de geheimen van mijn eeuwige liefde, tot mijn heilsplan van eeuwigheid. U zult u zelf herkennen en uw taak op aarde. U zult Mij herkennen en u zult Mij dan uw liefde schenken. En u zult er vurig naar verlangen dat mijn stem eeuwig in u zal weerklinken.

Amen