Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5554
12 december 1952

De zegen van geestelijke kennis in het hiernamaals

Wat mijn geest u openbaart is voor u een geestelijke kennis die u eens onzegbaar zalig zal maken, als u er in het geestelijke rijk mee arbeidt tot zegen van allen die nog onwetend zijn.

De zuivere waarheid is nog maar zelden aan te treffen bij de mensen op aarde, en daardoor ook niet in het rijk hierna - voordat de mensen in 'n staat van helder licht zijn gekomen. Want licht betekent wijsheid en kennis van de zuivere waarheid. En elke verkeerde gedachte is een schaduw die het licht verduistert, zelfs wanneer een ziel reeds lichtdoorlatend is. Maar zolang de laatste onjuiste gedachte nog niet is uitgebannen, is dat licht steeds nog tijdelijk vertroebeld. De ziel moet zich geheel en al voor de waarheid openstellen, ze moet zich een waarheidsgetrouwe kennis hebben eigen gemaakt, voordat zij nu zelf als lichtdrager kan werken in het geestelijke rijk.

En daarom is het een onmetelijke genade met een geestelijk weten te kunnen ingaan in het hiernamaals, want dat betekent zoveel als het dragen van een helder lichtkleed dat overal straalt en weer licht verspreidt. Haar eigen werkzaamheid kan zij nu onmiddellijk uitvoeren, zij kan de onwetenden onderrichten en onuitsprekelijk zegenrijk werken waar nog duisternis is of schemering.

Want er zullen haar in het geestelijke rijk ook nog twijfelaars en leugenaars tegemoet komen, die zij echter door haar kennis opheldering kan verschaffen. Want dit weten is het resultaat van de openbaringen door mijn geest. Er zit een overtuigingskracht achter die zelden een wezen kan weerstaan, tenzij het de waarheid schuwt als aanhanger van de vorst der duisternis. Want ook zulke wezens zullen een wetende proberen te hinderen, om zijn licht te doven, waartoe zij menen in staat te zijn. En zulke wezens kan alleen opheldering gegeven worden door een lichtdrager die zijn kennis van mijzelf heeft ontvangen Daarom ligt er in mijn openbaringen, in mijn woord dat Ik u doe toekomen, een enorme kracht die ook in staat is sterke muren neer te halen. Want Ik zelf spreek deze zielen aan als Ik door uw mond spreek, als u in mijn wil de zielen der duisternis het evangelie verkondigt zoals u het zelf van Mij ontvangen heeft.

Want het is de zuivere waarheid, en die overtuigt ook een ziel die tot nu toe in een onjuist denken verkeerde. Want zij voelt een innerlijke vreugde, ze ervaart als het ware de waarheid als een weldaad. Het begrijpen ervan ontsluit zich voor haar en zij kan niet meer twijfelen aan dat wat zij, in zekere zin van Mij komend, aanneemt.

De kracht van mijn woord werkt duidelijk zichtbaar, de ziel wordt plotseling met licht doorstraald en waarvoor zij tot nu toe het begrip miste is haar plotseling duidelijk - en zij neemt het met vreugde aan. En zo groot de verwarring en de ellende is die dwaalleren aanrichten, zo verblijdend en begrijpelijk is de waarheid.

En de waarheid zal steeds zijn waar mijn geest kan werken. Het zal altijd waarheid zijn wat Ik door mijn geest aan de mensen openbaar. Daarom, blijf u bewust van de genaden die u overdadig ontvangt en arbeid met deze genadegaven, draag mijn woord verder, breng licht in de duisternis, geef allen opheldering, geef hun de waarheid die u van mijzelf ontvangen heeft en blijf bezig tot zegen van al diegenen die nog dwalen in de duisternis van geest.

Amen