Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5550
7 december 1952

Ernstige aanmaning om aan uw ziel te werken

Zonder te dralen zult u aan de arbeid aan uw ziel moeten beginnen, want er rest u niet veel tijd meer. Wanneer Ik u steeds weer deze woorden toeroep, zie daar dan de urgentie van in. Zie mijn liefde voor u en zie het gevaar waarin u verkeert. Ik kan u geen duidelijk zichtbare tekenen geven, tekenen die u zult moeten geloven, omdat u dit geen voordeel zal brengen. Het zou alleen maar een opvolgen van mijn wil onder dwang zijn, uit vrees voor datgene wat u nu zou geloven: dat het einde komt en hiermee de ondergang. Ik wil u redden, dat wil zeggen: u voor deze ondergang behoeden. En daarom kan Ik uw vrije wil niet aantasten. Ik kan u alleen maar toespreken en u dit voor ogen houden wat onherroepelijk komt, maar wat door u niet gevreesd hoeft te worden als u in een rijpere toestand verkeert.

U mensen op deze aarde, denk toch na over de verantwoording die u draagt voor uw zielen, voor het onvergankelijke in u. Eens zal het u bitter berouwen als u Mij en mijn woorden geen gehoor schenkt, want u zult dan niet meer kunnen inhalen wat u nu nog zult kunnen doen. En u zult erg moeten lijden als geestelijke rijkdommen u ontbreken, als u naakt en arm in het hiernamaals zult aankomen. En al is uw tijd op deze aarde nog zo kort bemeten, al wordt u ook weggeroepen voor het einde, elke dag zou u schatten kunnen opleveren als u hem maar juist wilde benutten.

Begin toch met uw zielenarbeid. Ga toch een innige verbinding met Mij aan. Vraag om mijn genade, smeek Mij om kracht om dat te kunnen verrichten wat Ik u als taak op aarde heb gesteld. Geef u over aan Mij, dat wil zeggen: onderwerp uw wil geheel aan de mijne, wil dat u juist wandelt voor mijn ogen. Leef van nu af aan het leven met Mij, dat u Mij niet meer uit uw gedachten weglaat, dat u Mij voortdurend om u heen waant, en mijn liefde zal u vastpakken en ook helpen indien u alleen te zwak bent. Wil toch dat Ik zelf Me om u bekommer. Wil dat u uw taak op aarde zult vervullen, en Ik zal u sturen en leiden. Ik zal u niet meer alleen laten en uw wil zal steeds sterker worden en in mijn wil op te gaan en dan is voor u elk gevaar voorbij. Dan zult u het einde of een vlugge dood niet hoeven te vrezen. En dan is uw ziel gered en ze gaat een nieuw leven tegemoet in het geestelijke rijk.

Amen