Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5548
5 december 1952

Waar christendom - Navolging van Jezus

Ik wil u Zelf nog een aanvulling geven opdat u zult inzien hoe buitengewoon belangrijk het is dat u de mensenzoon Jezus zult erkennen als God en Verlosser van de mensheid. Mijn liefde voor u mensen wilde u niet in de zonde laten, op afstand van Mij, wat u ongelukkig maakte. Ik zelf kon u niet nader komen omdat u in uw toestand niet in staat was in mijn nabijheid te vertoeven, omdat u vergaan zou zijn in het vuur van mijn liefde. Maar zonder Mij was het weer niet mogelijk dat u redding ten deel viel en daarom moest Ik u verhuld tegemoet treden, wel met mijn liefdeskracht op u inwerkend, maar in een gewaad dat u niet deed schrikken, waarvoor u niet zou hoeven te vluchten, in een gewaad dat leek op dat van u. Ik moest als mens tot u komen.

Begrijp eerst dat en de reden waarom Ik naar u toe moest komen: om u te helpen. Dan begrijpt u ook waarom Ik in een aan u verwante vorm kwam. Maar ook dit verblijf van mijn Goddelijkheid in een mens moest wetmatig gebeuren, wat wel ook mogelijk was, alleen u onbekend. Dat mijn Liefdesgeest zich overal kon manifesteren, waar maar een basisvoorwaarde vervuld was, waar liefde aanwezig was. Dus moest de mens Jezus zelf in de liefde leven, dan gaf Hij Mij ook de mogelijkheid Mij in Hem te openbaren, want Ik kan in mijn wezen alleen zijn waar de liefde is.

De goddelijke Liefde wilde u helpen en koos zich daarom een vorm waarin Ze kon verblijven, zonder in strijd met de wet van eeuwigheid te handelen, wat echter het geval zou zijn geweest wanneer Ik Me in een zondig mens zou hebben belichaamd wiens liefde en wil tegen Mij gericht zouden zijn geweest. De Liefde wilde u hulp brengen en daar de mens Jezus vol van liefde was, deed Hij voor u wat u hulp zou brengen. Hij boette voor uw schuld.

Ik, als een God van rechtvaardigheid, kon niet eenvoudig een schuld schrappen die nog geen genoegdoening had gevonden. Maar Ik kon een voor u verrichte genoegdoening aannemen, doch weer alleen dan, wanneer ze vrijwillig en uit liefde verricht werd. En dat deed de mens Jezus en Hij werd daardoor uw Verlosser. Ik, als de eeuwige Liefde zelf, was in Hem en bijgevolg bracht de Liefde dit offer. Ik zelf stierf voor u aan het kruis, want Ik zelf was in de mens Jezus. Vanuit dit punt zult u het verlossingswerk moeten bekijken en u zult dan ook begrijpen, dat u deze verlossing alleen kunt verkrijgen wanneer u in Jezus Christus als Verlosser gelooft, wat echter vereist dat u Zijn leer zult opvolgen, dat u Hem zult navolgen, daar anders uw geloof alleen een woordenspel is, want een echt geloof wordt pas door de liefde tot leven gewekt.

Zult u christen willen heten, dan zult u uw best moeten doen een leven in liefde te leiden. U zult u deze naam niet kunnen aanmeten wanneer u helemaal in strijd met Zijn leer leeft en Zijn leer vereist liefde voor God en voor de naaste. Christen zijn betekent dus, zich christelijk te gedragen, zoals de mens Jezus dat op aarde heeft gedaan, onbaatzuchtige naastenliefde te beoefenen en steeds eraan indachtig te zijn dat u alleen verlossing zult kunnen vinden wanneer u Hem zult erkennen als Gods Zoon en Verlosser van de wereld en wanneer u dit zult bewijzen door een leven in de navolging van Jezus.

Amen